Muse og rotteangrep

  Siden antikken har skadedyr– og rotteangrep vært et kreativt problem for bønder og til og med andre kjente mennesker. Problemene som rotter forårsaker oss er utallige. De kan fungere som bærere...

Tips mot rotter

Tips mot rotter Antall huseiere som rapporterer rotteobservasjoner har økt drastisk de siste årene! Dessverre bærer og sprer rotter alvorlige sykdommer som hantavirus, salmonella og leptospirose til mennesker. Disse irriterende skadedyrene er...

Skadedyrkontroll

Skadedyrkontroll er metoder og teknikker for å kontrollere dyr og insekter som kan gjøre skade på en fysisk, psykisk eller økonomisk måte som negativt påvirker oss mennesker. Skadedyrkontroll skal ikke utføres på en...