Spyfluer (Diptera, Calliphoridae): Viktigheten og Rollen i Økosystemet

Spyfluer, kjent i det vitenskapelige samfunnet som Calliphoridae, er en familie av fluer innenfor ordenen Diptera. Disse insektene er gjenkjennelige på sin ofte skinnende, metalliske farge, som kan variere fra blå, grønne til svarte nyanser. I Norge refereres de til som spyfluer i både bokmål og nynorsk, og familien omfatter en rekke arter og genera. Biologer og entomologer klassifiserer og studerer disse organismene for å forstå deres livssykluser, habitat og påvirkning på økosystemer.

Med over 1,500 arter fordelt på rundt 100 genera globalt, spiller spyfluene en viktig rolle i naturen, både som nedbrytere av organisk materiale og noen ganger som vektorer for patogener. De finnes i en rekke habitater, fra urbane områder til villmark, og deres nærvær kan være en indikasjon på miljøtilstanden. Norsk terminologi for disse fluene er ofte direkte oversatt fra det vitenskapelige språket, og forskning og klassifisering foregår kontinuerlig for å forbedre forståelsen av deres mangfold og klassifisering innenfor entomologiens verden.

Spyflugor i Norge representerer bare en del av den globale mangfoldigheten til Calliphoridae-familien. Deres studier gir verdifull innsikt ikke bare for fagfolk innen biologi og medisin, men også for offentlige helsemyndigheter, da noen spyfluer er kjent for å være bærere av sykdommer, og dermed har en direkte innvirkning på folkehelsen. Gjennom grundig forskning og kartlegging bidrar vitenskapen til å forstå hvordan disse insektene fungerer både i naturen og i sammenheng med menneskelig aktivitet.

Klassifisering og Taksonomi

Klassifiseringen av spyfluer (Calliphoridae) er et viktig aspekt av entomologien og gir verdifull innsikt i insektenes evolusjonære historie og deres relasjoner innad i Dyreriket (Animalia). Denne seksjonen utforsker systematikken av spyfluer, fra deres plass i ordenen Diptera til spesifikke arter og deres geografiske fordeling.

Orden Diptera og Familie Calliphoridae

Ordenen Diptera, eller tovingene, er en stor og mangfoldig gruppe innen Klassen Insekter (Insecta), som tilhører Rekken Leddyr (Arthropoda). Familie Calliphoridae, ofte kalt spyfluer, omfatter arter kjent for deres metalliske farge og rolle i nedbrytning av åtsler. De er mest kjent som blå- og grønnbottlefluer.

 • Rike: Animalia (Dyreriket)
 • Rekke: Arthropoda (Leddyr)
 • Klasse: Insecta (Insekter)
 • Orden: Diptera (Tovingene)
 • Familie: Calliphoridae (Spyfluer)

Underfamilier og Slekter

Familie Calliphoridae har flere underfamilier, hovedsakelig Calliphorinae, Chrysomyinae og Luciliinae. Disse underfamiliene er yderligere oppdelt i mange slekter. To viktige slekter inkluderer Calliphora og Lucilia, kjent for arter som ofte finnes på åtsler og død materiale.

 • Underfamilie: Calliphorinae
  • Viktige slekter: Calliphora, Protocalliphora
 • Underfamilie: Chrysomyinae
 • Underfamilie: Luciliinae
  • Viktige slekter: Lucilia

Viktige Arter og deres Fordeling

Blant de mange artene i Calliphoridae-familien, er noen kjente arter:

 • Calliphora vicina (Blåbottleflue)
 • Lucilia sericata (Grønnbottleflue)

Disse artene er vanlige i mange deler av verden og spiller en viktig rolle i økosystemer ved å bryte ned dødt organisk materiale. I tillegg er de av stor interesse innen rettsentomologi, da de kan brukes til å estimere den postmortale intervallet ved funn av et lik.

Økologi og Betydning for Mennesker

Spyfluer, kjent som medlemmer av Calliphoridae-familien, spiller en kompleks rolle i naturen og påvirker menneskelige forhold på flere måter. De er kjent både for sin økologiske funksjon som nedbrytere og sin potensielle innvirkning på folkehelsen.

Leveområder og Fôringsvaner

Spyfluer kan finnes i en rekke habitater, men trives i områder hvor det er tilgang på råtnende organisk materiale som karrion. De er effektive skavengere og bidrar til nedbrytingen av dødt vev, enten det gjelder plantemateriale eller døde dyr. Disse fluene tiltrekkes av sterke lukter, særlig fra råttent kjøtt, og deres fôringsvaner sikrer rask utførelse av dekomponeringsprosesser. Arter som grønne båtfluer og blå båtfluer, henholdsvis Lucilia cuprina og Calliphora vomitoria, er ofte observert rundt kadavre og død materiale.

Rollen som Skadedyr og Sykdomsbærere

I tilknytning til mennesker kan spyfluer være både skadedyr og sykdomsbærere. De er særlig kjent for å være en trussel mot matvarer, ettersom de kan legge egg på ferskt kjøtt og fisk, hvilket resulterer i maggotinfestasjoner. Dette er en stor bekymring for både landbruksindustrien og forbrukere, da maggotene kan forringe kvaliteten på kjøttet og gjøre det uegnet for konsum. Sykdommer som myiasis, hvor flueegg eller larver infiserer levende vev hos dyr eller mennesker, kan også overføres av visse arter som Cochliomyia hominivorax, en medlem av overfamilien Oestroidea.

Vitenskapelig og Medisinsk Forskning

Spyfluer har vært viktige i vitenskapelig og medisinsk forskning, spesielt i studier av nedbrytning og tidsestimering i rettsmedisinske sammenhenger. De er essensielle for å estimere tidspunktet for død ved å analysere utviklingsstadiene til fluelarver funnet på karrion. Dessuten er kunnskap om deres livssyklus viktig for å utvikle bedre kontrolltiltak mot de mer skadelige aspektene ved deres nærvær i nærheten av menneskelig aktivitet. Studier av spyfluer og andre insekter innen entomologi har ført til bedre forståelse av økosystemers funksjon og bidrar til forvaltning av avfall og forebygging av sykdomsspredning.

Ofte stilte spørsmål

Denne seksjonen omhandler de mest stilte spørsmålene om spyfluer, en fluefamilie i ordenen Diptera.

Hvor legger spyfluer vanligvis sine egg?

Spyfluer legger vanligvis sine egg på råtnende plantemateriale, døde dyr, organisk avfall og dyreexkrementer. Dette gir rikelig næring for de klekkende larvene.

Hvordan kan man effektivt bekjempe spyfluer i hjemmet?

For å bekjempe spyfluer effektivt i hjemmet, er det viktig å holde området rent og fjerne potensielle klekkeplasser, som søppel og matavfall. Bruk av insektmidler og fluefeller kan også være hjelpsomme tiltak.

Hvilken rolle spiller spyfluelarver i nedbrytningsprosessen?

Spyfluelarver spiller en sentral rolle i nedbrytningsprosessen av dødt organisk materiale, som bidrar til å resirkulere næringsstoffer tilbake i økosystemet.

Hva spiser spyfluelarver og hvordan påvirker dette miljøet?

Spyfluelarver ernærer seg hovedsakelig på råtnende materiale, inkludert døde dyr og planterester. Deres ernæringsmønster bidrar til nedbrytning og kompostering, som er essensielt for økosystemets helse.

Hvor lenge er levetiden til en spyflue?

Levetiden til en spyflue kan variere, men de lever vanligvis mellom en og flere uker, avhengig av miljøforhold som temperatur og tilgang på mat.

Hvordan foregår parringen hos spyfluer?

Parringen hos spyfluer foregår ofte i luften eller på en overflate nær matkilder. Hannen tiltrekker hunnen med sitt flukt mønster og feromoner, hvoretter eggløsning og befruktning finner sted.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait