Stokkmaur (Camponotus sp.): Fakta og Informasjon

Stokkmaur (Camponotus sp.) er en slekt av maur som finnes over hele Norge. Disse insektene kan gjøre skade på bygninger når de gnager ut tre eller isolasjonsmateriale for å anlegge reir. Stokkmaur er altetere og spiser insekter, planter, honningdugg og søte mat- og drikkevarer.

stokkmaur

Stokkmaur er generelt store maurarter og lever vanligvis i stokker eller tykke greiner, vanligvis av bartrær. De trives best på varme steder og kan derfor trekke mot hus og hytter hvor de gjerne holder til ved varmekabler, kjøleskapsmotorer, panelovner og lignende. Stokkmauren er svært aktiv om våren og sommeren, men går i dvale om høsten og vinteren.

Camponotus er en hyperdiverse slekt med over 1000 arter og over 400 underarter. De tilhører familien Formicidae og ordenen Hymenoptera. Stokkmaur er en av artene i denne slekten og er vanlig i Norge. Det er viktig å være oppmerksom på stokkmaur når man bygger eller vedlikeholder bygninger, da de kan forårsake skade på bygningsmaterialer.

Biologi og adferd

Utviklingsstadier

Stokkmaur (Camponotus sp.) har et livssyklus som består av egg, larver, pupper og voksne individer. Eggene klekkes etter noen uker, og larvene som kommer ut av eggene, blir matet og stelt av arbeiderne. Larvene vil gjennomgå flere stadier før de blir pupper og deretter voksne maur.

Kolonistruktur

Stokkmaur lever i kolonier som består av en dronning, hannmaur og arbeidere. Dronningen er den største maur i kolonien og er ansvarlig for å legge eggene. Hannmaurene har som oppgave å pare seg med dronningen. Arbeiderne er de minste maurene og har ulike oppgaver som å hente mat, ta vare på larver og beskytte kolonien.

Leveområder

Stokkmaur trives best i fuktige og varme områder og finnes i skoger og i nærheten av bygninger. I Norge finnes det tre arter av stokkmaur, hvorav skogstokkmaur (Camponotus herculeanus) og jordstokkmaur (Camponotus ligniperda) er de vanligste. Disse artene kan ofte finnes i bygninger og trekker gjerne mot varmekabler, kjøleskapsmotorer og panelovner.

Stokkmaur kan også være skadelige for bygninger da de kan gnage på treverk og isolasjonsmateriale. De kan også produsere honningdugg som kan tiltrekke seg andre insekter som veps og edderkopper.

Stokkmaur lever i reir som kan være plassert i greiner, stokker eller i jorden. Arbeiderne vil sverme ut fra kolonien for å finne mat og bringe den tilbake til kolonien. Stokkmaur er en viktig art for biodiversiteten og spiller en viktig rolle i økosystemet.

Skadedyrkontroll

Stokkmaur (Camponotus sp.) kan gjøre store skader på huset og gnage bort isolasjon. Derfor er det viktig å ha en god skadedyrkontroll for å forebygge og bekjempe disse insektene.

Forebygging

Forebygging er den beste måten å unngå skader fra stokkmaur. Her er noen tips for å forebygge stokkmaur i husveggen:

  • Sørg for at det ikke er fuktighet i husveggen, da stokkmaur tiltrekkes av fuktighet.
  • Sørg for at det ikke er noen treverk i direkte kontakt med bakken, da dette kan tiltrekke stokkmaur.
  • Sørg for at det ikke er noen åpninger i husveggen, da stokkmaur kan komme inn gjennom små åpninger.
  • Sørg for å fjerne mat og søppel fra området rundt huset, da dette kan tiltrekke stokkmaur.

Bekjempelse

Hvis stokkmaur allerede har etablert seg i huset, kan det være nødvendig å bekjempe dem. Her er noen metoder for å bekjempe stokkmaur:

  • Bruk en insektspray eller insektsmiddel som er spesielt utviklet for å bekjempe stokkmaur.
  • Bruk en felle som tiltrekker stokkmaur og fanger dem.
  • Bruk forgiftet åte

 

Vanlige spørsmål

Hvordan kan man skille mellom stokkmaur og skogsmaur?

Stokkmaur og skogsmaur kan være vanskelig å skille fra hverandre. En måte å skille dem på er at stokkmaurene har en buet rygg, mens skogsmaurene har en rett rygg. Stokkmaurene har også en tydelig innsnevring mellom thorax og bakkropp, mens skogsmaurene har en jevn overgang mellom disse kroppsdelene. Skogsmauren har også røde felt på siden av hodet.

Hva er størrelsen på en dronningmaur i stokkmaurkolonier?

Størrelsen på dronningmaurene i stokkmaurkolonier varierer avhengig av arten, men de kan være opptil 20 mm lange. Dronningmaurene er vanligvis større enn arbeidermaurene.

Hvilke midler kan man bruke for å bekjempe stokkmaur?

Det finnes flere midler som kan brukes for å bekjempe stokkmaur, inkludert giftige lokkemidler og insektmidler. Det er imidlertid viktig å være forsiktig når man bruker disse midlene, da de kan være skadelige for mennesker og kjæledyr.

Hva slags skade kan stokkmaur forårsake?

Stokkmaur kan forårsake skade på treverk og isolasjonsmateriale når de bygger reir. De kan også skade elektriske ledninger og apparater når de gnager på dem. I tillegg kan stokkmaur bite og forårsake smerte og irritasjon.

Hva er forskjellen mellom stokkmaur og sukkermaur?

Stokkmaur er større enn sukkermaur og har en buet rygg. Sukkermaur har en rett rygg og er vanligvis mindre enn stokkmaur. Stokkmaur bygger reir i treverk, mens sukkermaur ofte bygger reir i jord eller under steiner.

Hvordan kan man effektivt fjerne en stokkmaur-tue?

En effektiv måte å fjerne en stokkmaur-tue på er å bruke varmt vann. Hell varmt vann over tuen, og gjenta prosessen flere ganger for å sikre at alle maurene er drept. En annen metode er å bruke et giftig lokkemiddel, men det er viktig å være forsiktig når man bruker slike midler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait