Tilleggsmerking: Hva det er og hvorfor det er viktig

Grunnleggende om Tilleggsmerking

Definisjon og Formål

Tilleggsmerking refererer til ekstra informasjon som legges til på et produkt for å gi brukerne mer informasjon om produktet. Formålet med tilleggsmerking er å gi brukerne en bedre forståelse av produktet og hvordan det skal brukes.

Statens Legemiddelverk og Forskrift

Statens Legemiddelverk er en offentlig etat som har ansvar for godkjenning og kontroll av legemidler i Norge. Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m. regulerer hvordan legemidler skal merkes ved utlevering.

Relevante Kapitler og Paragrafer

Kapittel 15 i forskriften omhandler merking av legemidler. § 15-8 spesifiserer at legemidler skal påføres opplysninger om rett oppbevaring, holdbarhet, rett administrasjonsmåte dersom det er nødvendig for å sikre riktig bruk av legemidlet og eventuelt andre opplysninger som anses nødvendige for å sikre riktig håndtering og administrasjon av legemidlet.

Tilleggsmerking er et viktig verktøy for å gi brukerne av legemidler nødvendig informasjon om hvordan legemidlet skal brukes og håndteres på en sikker måte. Statens Legemiddelverk har ansvar for å regulere tilleggsmerking av legemidler i Norge.

Spesifikke Tilleggsmerkinger

Tilleggsmerking av advarsler er viktig for å sikre riktig bruk av legemidler og andre produkter. Det er flere spesifikke tilleggsmerkinger som er påkrevd av loven for forskjellige typer produkter.

Administrasjon og Utlevering

For legemidler er det påkrevd å merke opplysninger om riktig administrasjonsmåte og eventuelt andre opplysninger som anses nødvendige for å sikre riktig håndtering og administrasjon av legemidlet. Dette kan inkludere informasjon om oppbevaring, holdbarhet og startfrist.

Sikkerhetsforanstaltninger

For produkter som kan utgjøre en helsefare, som for eksempel brannfarlige eller etsende stoffer, er det påkrevd å merke med informasjon om sikkerhetsforanstaltninger. Dette kan inkludere advarsler om helsefare og informasjon om hvordan produktet skal oppbevares og håndteres på en trygg måte.

Særskilte Tilleggsetiketter

For produkter som kan være farlige for spesielle grupper, som for eksempel dyr eller personer som nedsetter evnen til å kjøre motorkjøretøy eller utføre risikofylt arbeid, er det påkrevd å merke med særskilte advarsler. Dette kan inkludere informasjon om begrenset mengde, langvarig bruk eller særlige advarsler.

Det er viktig å merke seg at det er ulike krav til tilleggsmerking avhengig av produktet og bruksområdet. For eksempel er det påkrevd å merke legemidler med opplysninger om rekvirering og utlevering, mens det for matvarer kan være påkrevd å merke med informasjon om melk eller honning. Det er derfor viktig å sette seg inn i gjeldende regelverk og sørge for at produktene er merket på en korrekt og tydelig måte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait