Hvordan bli kvitt maur i hus

Å få maur i huset kan være en frustrerende og tilbakevendende plage for mange. Det å bli kvitt maur kan i tillegg være en stor utfordring. I Norge finnes det rundt ti forskjellige arter av maur, hvorav noen kan forårsake betydelig materiell skade. Det er derfor viktig å iverksette tiltak så snart man oppdager disse småkrypene, for å unngå større problemer. Effektiv bekjempelse begynner med å identifisere hvilken type maur man har med å gjøre, da ulike arter krever ulike metoder for å bli bekjempet.

rød skogmaur

Hvilken maurarter kommer inn i hus?

De mest vanlige typene maur som kommer inn i hjem er sukkermaur og stokkmaur. De tiltrekkes ofte av matrester og fuktige områder og kan etablere seg inne i strukturer og veggene i en bolig. For å bli kvitt maur inne, anbefales det å bruke åtestasjoner med forgiftet åte. Denne metoden er gunstig ettersom maurene tar åtet tilbake til kolonien, der giften kan nå dronningen og resten av kolonien. Når dronningen er død, vil hele tuen etter hvert bli eliminert.

Valg av riktig maurmiddel og riktig bruk er  viktigtil å fjerne disse uønskede gjestene. Det finnes forskjellige metoder og produkter tilgjengelig i markedet, fra spray og pulver til åtestasjoner og naturlige midler. Noen ganger kan det være nødvendig med profesjonell hjelp for å utføre arbeidet riktig, spesielt når det gjelder mer standhaftige kolonier eller når skaden på eiendommen er omfattende.

Metoder for å bli kvitt maur

For å effektivt bekjempe maur i huset, er det flere metoder som kan benyttes. Disse metodene varierer fra kjerringråd til profesjonelle insektmidler og til slutt forgiftet åte som sikter mot å utrydde hele maursamfunnet.

Kjerringråd

Kjerringråd mot maur innebærer ofte bruk av naturlige løsninger som eddik. Eddik kan brukes til å vaske overflater hvor maur har trukket til for å fjerne duftsporene de etterlater seg. Dette kan bistå i å kontrollere maurenes bevegelser og forhindre at flere maur kommer inn. Ofte ser vi at kjerringråd ikke virker på noen god måte. Vi anbefaler derfor å bruke midler som er beregnet på maurbekjempelse for å kunne utføre en riktig og god bekjempelse av maur.

For at vi skal kunne utføre en god bekjempelse er det viktig at vi forstår grunnprinsippen i hvordan bekjempelsesmidler fungerer.

Sprøytemiddel – kontaktdrepende

Kontaktdrepende middel omfatter forskjellige sprøytemidler som inneholder pyretroider, som er en gruppe insektmidler som raskt kan eliminere maur ved direkte kontakt. Man bør alltid følge anbefalingene til leverandør for sikker bruk. Slike midler er effektive for umiddelbar kontroll, men de dreper vanligvis ikke maurens dronning, som er essensiell for å bekjempe hele kolonien.

Forgiftet åte – dreper samfunn

Bruk av forgiftet åte er en langsiktig løsning hvor maur bærer giften tilbake til kolonien, noe som resulterer i en strategisk bekjempelse av hele samfunnet. Dette er en effektiv metode for å bli kvitt maur, da det adresserer problemet ved kilden. Skadedyrbekjempere anbefaler ofte åte for å håndtere store infestasjoner som krever skadedyrkontroll utover det man kan gjøre på egen hånd.

mauråte

Effektive Maurmidler

Når man står overfor en maurinvasjon, er det viktig å velge de mest effektive bekjempelsesmidlene og bruke riktig teknikk for å sikre raske og varige resultater.

Forgiftet åte – hvordan det virker

Forgiftet åte er et maurmiddel som tiltrekker maur ved hjelp av lukt eller smak. Når maurene transporterer dette åtet tilbake til kolonien, deles giften med andre medlemmer, inkludert dronningen, noe som fører til en effektiv utryddelse av kolonien. Åtestasjoner og maurlokkebokser er eksempler på produkter som benytter denne metoden. De inneholder en flytende formulering eller gel som er spesielt utviklet for å være tiltalende for maur.

 • Åtestasjoner: Sikre plassering på stier hvor maurene ferdes.
 • Maurlokkebokser: Plasseres nær inngangspunkter og områder med mye mauraktivitet.

Spray og pulver – virker ved kontakt

Insektspray og pulverformulerte produkter tilbyr en direkte løsning ved å eliminere maur på kontakt. Disse produktene vil typisk være formulert som enten en insektspray med en flytende formulering eller som pulver. For å lykkes i å bli kvitt maur med spray eller pulver, må man avdekke maurreiret for å behandle det direkte. Å spre pulver eller spray der de ferdes vil ikke ha noen god effekt på maursamfunnet.

 • Insektspray: Bruk riktig beskyttelse, og spray direkte i reir.
 • Pulver: Dryss rundt og i reiret.

Hvert produkt krever nøye håndtering og følge produsentens instruksjoner for sikker og effektiv bruk. Det er essensielt å behandle problemområder grundig og vurdere jevnlig å sette ut nytt forgiftet åte for langvarig kontroll.

Forebyggende tiltak og vedlikehold

Forebygging og vedlikehold er essensielt for å holde maur unna hjemmet. Kontinuerlig inspeksjon og vedlikehold reduserer risikoen for maurangrep ved å eliminere matkilder og forsegle innganger.

Eliminering av matkilder

bli kvitt maur naturlig

For å forhindre at maur gjør boligen til sitt neste angrepsmål, er det kritisk å eliminere næring og potensielle matkilder. Dette innebærer grundig rengjøring av områder hvor mat tilberedes eller oppbevares, som kjøkkenet og spiskammeret. Regelmessig tømming av søppel og oppvask, samt lagring av matvarer i tette beholdere, kan vesentlig redusere tilgjengeligheten av næringskilder for maur.

 • Oppbevar matvarer i lufttette beholder
 • Tøm søppel regelmessig og rengjør søppelbøtter

Videre er det viktig å inspisere og reparere fuktskader, da dette kan tiltrekke maur. Sealing av sprekker rundt vinduer, dører og grunnmuren forhindrer maur i å finne veier inn i hjemmet.

 • Tett sprekker og åpninger rundt vinduer og dører
 • Kontroller grunnmuren for sprekker og forsegl disse

Dersom man ikke gjør disse tiltakene kan det være vanskelig å bli kvitt maur.

Forstå maurens rolle og livssyklus

A colony of ants scurrying through a kitchen, with a trail of crumbs leading to their nest under the sink

I et maursamfunn spiller hver enkelt maur en rolle som er essensiell for koloniens overlevelse og effektivitet. Livssyklusen til en maur begynner som et egg som utvikler seg til en larve, gjennomgår en puppestadium, og endelig utvikler seg til en voksen.

Maursamfunnet

Et maursamfunn, eller maurkoloni, er en kompleks struktur som er bygget opp av flere kaster: dronningen, arbeidere, og noen ganger soldater. Dronningen er koloniens hjerte og hovedoppgave er å legge egg for å sikre koloniens fremtid. Arbeidsmaurene, som oftest er sterile hunner, tar seg av larvene, bygger og vedlikeholder tuen, og sørger for mat. Soldatmaur, hvis til stede, forsvarer kolonien mot inntrengere og rovdyr.

Maurarter – Stokkmaur – Sukkermaur

Norge har omkring 50 forskjellige arter av maur. De mest kjente er jordmaur (Lasius niger), ofte referert til som sukkermaur, og stokkmaur (Camponotus herculeanus). Jordmaur er små og svartbrune og er kjent for å tiltrekkes av søtsaker, derav navnet sukkermaur. Stokkmaur er større og kan forårsake skader på treverk når de bygger reirene sine. Begge typene kan finne veien inn i hus på jakt etter mat og et godt sted for å etablere en underkoloni, ledet av en ny dronning. Disse typene maur kan være vanskelig å bli kvitt dersom man ikke bruker riktige metoder og midler på riktige steder.

Identifisering av Maurproblemer

Effektiv behandling krever korrekt identifisering av maurproblemer, inkludert hvor de befinner seg og hvordan de opererer innenfor og rundt boligen.

Innendørs eller utendørs mauraktivitet

Inne: Maur som finnes innendørs er ofte på leting etter mat eller næring. Dersom du ser maur inne på vinteren har de sannsynligvis etablert et reir inne i boligen. De kan skape reir i varme og fuktige områder som kjøkken og bad, samt bak vegger, under gulv eller i andre sprekker og kriker.

 • Gjenkjennelsessteder:
  • Kjøkken (nær matkilder og vann)
  • Bad
  • Rundt varmekilder
  • Sprekker i vegger og gulv
  • Loft og kjellere

Ute: Mauraktivitet utendørs kan ofte observeres nær boligens grunnmur eller i hagen. De bygger typisk reiret sitt direkte i jorden eller i råtnende treverk.

 • Gjenkjennelsessteder:
  • Under steiner
  • I komposthaugen
  • I vedstabler
  • I hagebed

Gjenkjenning av maurstier og reir

maurtue

Maurstier: Maur etablerer raskt stier for å transportere mat til reiret. Disse er oftest synlige langs gulvlistene, rundt vinduskarmene, eller hvor som helst det er jevn menneskelig aktivitet og tilgjengelige matkilder.

 • Typiske stier:
  • Langs vegger
  • Rundt døråpninger
  • I skap og skuffer

Reiret: Å finne reiret er essensielt for å takle maurproblemet ved kilden. Reiret kan variere i størrelse, og en må være grundig ved inspeksjon av potensielle gjemmesteder.

 • Søk etter reir:
  • Små hauger av jord eller sand innendørs
  • Hulrom i treverk
  • Mellom isolasjonsmaterialer

 

Opprettholde et maurfritt miljø

Et regelmessig vedlikehold av hjem og hage bidrar til å bevare et miljø som er mindre tiltalende for maur. Det er også viktig å holde hageavfall og vegetasjon unna boligens yttervegger. Hvis kjæledyr er en del av husholdningen, bør deres mat- og vannskåler rengjøres jevnlig for å unngå å tiltrekke maur.

 • Hold hage vedlike og fjern vegetasjon nær husets yttervegger
 • Hold kjæledyrs mat- og vannskåler rene

Ved å ta i bruk en helhetlig pakkeløsning innen forebygging kan man oppnå det beste forsvaret mot maurangrep. Ved å holde det innvendige og utvendige av huset godt vedlikeholdt, reduseres sjansene for maurinvasjon betraktelig.

Sikkerhet og miljøhensyn ved maurbekjempelse

Når man bli kvitt maur i hjemmet, er det viktig å ta hensyn til både sikkerhet og miljø. For huseiere med kjæledyr, er det essensielt å forsikre seg om at murgiftene som benyttes er trygge, eller å anvende alternative metoder som ikke er skadelige for dyrene. Generelt sett er forgiftet åte å anse som trygger og mer miljøvennlig en spray/sprøytemiddel.

Bruk av maurgift:

 • Velg produkter som er merket og beregnet på å bli kvitt maur.
 • Oppbevar murgiften utilgjengelig for kjæledyr og barn.
 • Les og følg nøye bruksanvisning og sikkerhetsinstruksjoner.

Behandling av Områder:

 • Anvendelse av egnet materiale for å tette sprekker kan hindre maur i å komme inn i huset.
 • Rengjør områder med støvsug for å fjerne matrester som tiltrekker maur.

Miljøhensyn:

 • Tenk bærekraftig og vurder naturlige alternativer som ikke skader miljøet.
 • Vær oppmerksom på potensiell skade på lokale økosystemer ved overdreven bruk av kjemikalier.

Det er viktig å huske på at målet er å fjerne mauren på et sikkert og miljøvennlig vis, og derfor er det avgjørende å balansere effektiviteten til bekjempelsesmetodene med nødvendige sikkerhetstiltak og miljøhensyn.

Sikkerhetsforanstaltninger Beskrivelse
Nøyaktig bruk Følg anvisning på produktet for å unngå uforsiktig spredning av gift.
Ventilasjon Sørg for god ventilasjon i behandlingsområdet for å forhindre inhalasjon av giftige damper.
Håndtering Bruk hansker og vask hender etter bruk av murgift for å unngå hudirritasjon.
Avfallshåndtering Fjern og kast rester av murgift og emballasje på en forsvarlig måte i tråd med lokale forskrifter for å unngå forurensning.

Ved riktig valg av bekjempelsesmiddel, kan man bli kvitt maur på en effektiv måte. Valg og bruk av riktige produkter på riktig sted er viktig. Man kan foreta en effektiv bekjempelse av maur, samtidig som man beskytter både helse og miljø.