Skjeggete biller: Åpenbaring av deres fascinerende verden

Skjeggkre

Norsk folkehelseinstitutt sammen med norsk hussoppforsikring var de første i verden til å gjennomføre et omfattende kunnskapsprosjekt om skjeggkre, for å finne ut av hvordan man på den mest effektive måten kunne redusere, eller fjerne skjeggkre fra bygninger. Måten de kom frem til er den eneste metoden som virkelig har en god effekt på å bekjempe skjeggkre i bygninger i dag.

Er skjeggkre et skadedyr

Skjeggkre er i og for seg ikke å anse som et skadedyr. I Norge er disse å regne som et skadedyr mest på grunn av den gir psykiske ubehag, men de gjør ingen skade på bygg eller hjem. Dersom de blir et stort antall, opplever mange dette som et problem. Dersom vi opplever problemer med disse skadedyrene hver dag, kan dette gjøre at setter igang tiltak for å kvitt disse insektene.

Hvordan bli kvitt skjeggkre

Under forskningsprosjektet letet de etter nye og bedre måter å utføre bekjempelse av disse små insektene. Det de kom frem til var at det var en metode som skilte seg veldig ut på alle måter. Metoden med å legge mikropunkter med forgiftet åte som var beregnet på kakerlakker, var utrolig mye mer effektiv enn alle andre bekjempelsesmetoder som ble forsøkt.

Det ble forsøkt flere måter å legge ut åten på for å se om forskjellige tekniker var like gode og ga like gode resultater. Her fant de ut at hvordan den forgiftede åten ble lagt ut på var viktig for resultatet. Det er mulig det kommer nye og bedre metoder i fremtiden, men metoden som brukes idag er den siste og beste metoden som finnes. Vi ser at den alltid gir oss et trygt og godt resultat.

Åte mot skjeggkre

Måten den forgiftede åte mot skjeggkre skal legges ut på, er som mikropunkter med kort avstand mellom punktene. Antallet bør være ca 1 punkt pr. m2. Dette gjelder for hvert rom, ikke for boligen under ett. Mengden av forgiftet åte trenger ikke være stor. Det bør legges ute veldig små mengder gift, slik at vårt tiltak ikke påvirker andre enn skjeggkreene.

Vi ønsker i utgangspunktet å bruke så lite gift som mulig i våre boliger. Dette for at faren for å ta livet av utilsiktede organisemer ikke skal forekommer. Undersøkelser av resultater etter bekjempelse har vist at mer gift ikke gir et bedre resultat. Skadedyrkontroll skal utføres på en så skånsom måte som mulig mot vårt miljø, men tiltak skal allikevel ha et ønsket resultat.😊

skjeggkre bekjempelse

Bli kvitt skjeggkre

Skjeggkre problemet startet i Norge i 2013. Etter dette har forekomsten av skjeggkre økt dramatisk, til store deler av landet. Forskning og utvikling de siste årene, har gjort at vi har tilegnet seg oss viktig kompetanse og erfaring når det gjelder skadedyrkontroll av disse insektene.

Tiltak mot skjeggkre må i de fleste tilfeller gjøres i hele bygget. Dersom kun deler av et bygg som er infisert blir behandlet, vil sannsynligvis bestanden blusse opp igjen ganske raskt. Behandling mot skjeggkre gjøres i dag raskt og effektiv, slik at kostnadene rundt en behandling ikke er veldig høy.

I de fleste tilfeller anbefaler FHI kun 1 behandling. Det er ikke stor sannsynlighet for at denne behandlinger fjerner alle individer, men bestanden i boligen er da slått tilbake til et ikke merkbart nivå. Utviklingen av skjeggkre skjer så sakte at en behandling vil sannsynligvis slå tilbake et angrep med flere år. Det er derfor ikke nødvendig med hyppige bekjempelser eller kontroller av slike tiltak.

Dersom huseier setter ut et knippe limfeller på de viktigste stedene 1 gang i året, vil dette greit kunne indikere om dette er året vi trenger en ny behandling

Trenger du hjelp til å bli kvitt skjeggkre

Det er kun godkjente skadedyrteknikere som har muligheten til å behandle boligerog eiendommer mot skjeggkre. Dette er en forholdsvis enkel og grei behandling. Den gir dessverre ikke noen 100% garanti, men som du kan se på plansjen tidligere i teksten, så er metoden meget effektiv.

Behandlingen skjer raskt og effektivt, og er ikke kostbar. Annslagsvis vil en slik behandling koste ca 3500kr for en normal enebolig.

Ta kontakt med et skadedyrfirma med riktig kompetanse og utstyr for å få utført denne behandlingen.

1 Comment on “Skjeggete biller: Åpenbaring av deres fascinerende verden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait