Oppdag fascinerende fakta om sukkermaur

Sukkermaur

Sort jordmaur kalles ofte sukkermaur fordi den er glad i søt mat. Om våren kommer normalt sett inn for å lete etter mat, men forsvinner vanligvis etter kort tid av seg selv. Dersom det oppdages levende maur inne på vinterstid, er dette en klar indikasjon på at det sitter et maursamfunn i konstruksjonen i boligen. Maurene har da gått i dvale på høsten, men på grunn av varmen fra boligen våkner de tidlig i den tro at våren er kommet.

Det er da viktig å få satt i gang med tiltak slik at problemet ikke utvikler seg. Sukkermaur liker seg spesielt godt i høy fuktighet, så når de anlegger reir i en konstruksjon er det ofte fuktighet i dette området. Maur som anlegger reir inne, kan ødelegge myke byggematerialer som fuktskadet trevirke eller isoporisolasjon. Sukkermaur kan være et formidabelt skadedyr hvis det ikke blir tatt hånd om.

På våren vil det ofte være vanskelig for maur å finne gode matkilder ute. Da skjer det ofte at «maurspeidere» finner veien inn for å lete etter matkilder. Dersom de finner mat, vil de legge igjen et luktspor som signaliserer til andre maur fra samfunnet at de har funnet mat. Det blir da raskt anlagt en maursti frem til denne matkilden. Disse maurene forsvinner ofte av seg selv etter en stund, men man kan da enkelt legge ut et forgiftet åte i nærheten av inngangspunktet for å raskt slå ned samfunnet. Maur som kommer inn etter mat på våren kan være til irritasjon.

Ute bygges ofte reir i hager, i jord, sand eller råttent treverk. Et reir av jordmaur har kun én dronning, men kan inneholde opptil 10 000 maur. Sverming av sukkermaur (”flygemaur”), er hanner og nye dronninger som flyr ut for å lete etter nye steder å bosette seg. Sverming skjer normalt sett fra sist i juni til august, avhengig av temperatur og nedbør. Ssukkermaur er mest vanlig i lavtliggende områder i Sør-Norge. Utendørs lever den nord til Trøndelagsfylkene. Dersom sverming foregår innendørs er det stor sannsynlighet for at reir sitter inne i konstruksjonen.

Forebygging for maur rundt bolig kan man gjøre på flere måter. Bruke grus, istedenfor sand under heller, tette sprekker i husvegg/ha insektnett i lufteluker, ha grov stein/pyntestein siste stykket inn mot grunnmur, legge blomsterbed bort fra vegg. Hvis du allikevel ønsker blomsterbed langs grunnmur, så ha avstand mot husvegg, og velg gjerne planter som ikke bladlus liker, maur “melker” bladlus for honningdugg.

Dersom man får et problem med maur kan man bruke forgiftet åte. Dette er en foretrukken metode og kan benyttes inne og ute.  Tilgjengelige reir kan bekjempes mekanisk (støvsuger, husk å kaste posen!) eller med små mengder insektmidler direkte i reiret.

Derom man opplever et stort problem man ikke klarer å få kontroll på selv, ta kontakt med et skadedyrfirma for hjelp og veiledning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *