Rotter og mus – Den ultimate guiden for å bli kvitt dem

Rotter og mus

Rotter (Rattus norvegicus), noen ganger kalt brunrotte eller kloakkrotter, er tettvokste gravende gnagere. Hulene deres finnes langs byggefundamenter, under søppel eller vedhauger, og i fuktige områder i og rundt hager og åkre. Reir kan være foret med strimlet papir, tøy eller annet fibrøst materiale. Når rotter invaderer bygninger, forblir de vanligvis i kjelleren eller første etasje.

Rotter spiser det meste de får tak i av matvarer, men foretrekker for det meste frokostblandinger, kjøtt, fisk, nøtter og litt frukt. Når de leter etter mat og vann, beveger rotter seg vanligvis ikke lengre enn maks 30 meter fra sin bolig. Den gjennomsnittlige hunnrotten har fire til seks kull per år. En rottefamile under med god tilgang på mat og husrom, kan utvikle en bestand på opptil 1000 individer på 1 år.  Rotter kan grave seg under bygningsfundamenter og -heller. De kan også gnage på alle typer materialer, inkludert myke metaller som kobber og bly samt plast og tre.

Hvordan bli kvitt rotter og mus?

I din kamp mot gnagere som rotter og mus, er det viktig å huske at du har å gjøre med et dyr som er i stand til å krype, klatre og tygge seg inn i hjemmet eller bedriften din. De kan flate seg ut og presse seg gjennom de minste åpningene, selv under lukkede dører. Hvis hullet ikke er stort nok, kan de lett tygge det eller gnage det til en stor nok størrelse slik at de kommer gjennom. Generelt, hvis en gnager kan presse hodet gjennom en åpning (de fleste gnageres hoder er på størrelse med en fjerdedel eller mindre), vil den til slutt komme seg gjennom. Dette er grunnen til at strategien din for rotte- eller musekontroll alltid starter på utsiden av strukturen.

Hvordan bli kvitt rotter og mus

Det første du må gjøre er å sørge for at det ikke er hull som gnagerne kan komme gjennom. Sjekk alle rør og elektriske innganger, dører, foldegarasjeporter osv. Sjekk også bak takrenner, rundt pipe, grunnmur og pilarer. Forsikre deg om at de ikke kan komme inn under fundament eller gjennom hull eller åpninger i konstruksjonen. Poenget er at alle hull på utsiden av huset kan gi rotter eller mus inngang. Hvis hullet ikke er stort nok, vil rottene eller musene gnage det for å gjøre det større. Rotter gnager hele tiden og sliper tennene for å holde dem nede. Rottetenner vokser raskt gjennom hele livet. Dette er grunnen til at de konstant gnager og tygger.

Utelukkelse av gnagere er en veldig enkel jobb som kan gjøres selv. De fleste skadedyrbekjempere krever mange tusen kroner for denne tjenesten. Små hull som trenger reparasjon, kan enkelt lappes med spesial stålull mot gnagere eller rotte/musebørster. Større hull må fikses eller repareres riktig med kvalitetsbyggematerialer. Det kan være lurt å konsultere en bygningsentreprenør for denne tjenesten.

Innendørs metoder for å kontrollere gnagere

Etter at utemiljøet er ryddet opp, forseglet, kan innvendig kontroll begynne. Tanken er at når det ytre miljøet har blitt reparert og ryddet opp, vil forhåpentligvis ikke gnagerne komme inn i hjemmet eller bygningen, er det gnagere igjen i bygget vil de bli fanget i feller inne. .

Ikke bruk gift innendørs! – Vi anbefaler ikke å bruke muse eller rottegift innendørs. Hvis en gnager spiser gift innendørs, med mindre den kan finne veien ut av strukturen før effekten av giften setter inn – vanligvis 3 til 5 dager, vil den dø innendørs. Det er ikke noe som heter et rottegift eller et annet egnet milddel som får gnageren til å bli tørst og lete etter vann. Det er heller ikke noe som heter et middel som gjør at gnagerkroppen ikke lukter eller tørker ut under forråtnelsen. Disse “hvite løgnene” brukes av skadedyrbekjempere og selgere for å overbevise kunder om at dette er greit.

Muse og rottegift består som oftest av antikoagulenter(blodfortynnende)En gnager som spiser gnager gift dør på grunn av indre blødninger. Alle gnagere som for tiden er på markedet fungerer ved å tynne gnageres blod eller antikoagulasjon. Hvis du bruker et gnagermiddel innendørs og gnageren dør innendørs, vær forberedt på en periode på flere uker til måneder der skarpe, stygge lukter vil henge i luften. Et råtnende dyrekadaver blir vanligvis oppblåst og de resulterende kroppsvæskene vil sive ut og forårsake lukt. Fluer og andre insekter kan bli tiltrukket av det råtnende kadaveret, noe som resulterer i nye problemer.

Konklusjon: Ikke bruk giftinnendørs fordi du ikke vil bruke pengene på en anstendig felle. Prisen kan bli høy, spesielt hvis gnageren dør i et uoppnåelig område på loftet eller veggen og ikke kan fjernes.

Klappfeller

For å fange rotter eller mus innendørs, er det flere typer feller som kan brukes. Klappfeller, elektroniske feller, multikill feller eller levende fangst feller.

Å bruke peanøttsmør eller ost på feller fungerer bra, men å bruke et lokkemiddel av profesjonell kvalitet som er laboratorietestet vil sannsynligvis gi mye bedre resultater. Hvis du er ønsker best mulig effekt av dine feller, lær deg hvordan disse brukes og bruk det beste lokkemiddelet.

Limplater er også mulig å bruke, men det anbefales ikke, fordi det antas at de forårsaker en grusom død for gnageren. Det som skjer er at gnageren prøver desperat å komme seg løs fra limplaten og som et resultat blir dekket av lim. Vår mening om limplater er at de er et verktøy for å kontrollere gnagere som bør sees på som absolutt siste utvei.

Luktproblemer

Hvis en mus eller rotte har dødd inne i konstruksjonen av seg selv, eller hvis du bare ikke kunne motstå å bruke rottegift eller musegift inne og kadaverlukt blir et problem, så prøv å bruke Biozone. Du bør selvfølgelig først forsøke å finne kadaveret, men hvis du ikke finner den, fordi den er utilgjengelig på loftet eller et tomrom i veggen, kan Biozone dempe den forferdelige lukten. Det finnes også rimelige luktabsorbenter som kan avhjelpe dersom ikke problemet er stort.

Poenget med   kontroll av rotter eller mus, er at du må stoppe dem fra å komme inn ved å tette igjen eventuelle hull eller sprekker der de kan finne inn i strukturen. Bruk av utendørs egnede utendørs feller, kan være forebyggende for angrep i din bolig, dersom tetting ikke lar seg gjøre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *