Entomopatogene nematoder: naturlig kontroll av skadedyr i jordbruksavlinger

Biologi og Livssyklus

Entomopatogene Nematoder

Entomopatogene nematoder er en gruppe av nematoder som er parasittiske mot insekter. Disse nematodene har en kompleks livssyklus som involverer både en frilevende og parasittisk fase. De fleste entomopatogene nematoder tilhører slektene Steinernema og Heterorhabditis.

Symbiotiske Bakterier

Entomopatogene nematoder har et tett samarbeid med symbiotiske bakterier i slektene Xenorhabdus og Photorhabdus. Disse bakteriene produserer en rekke metabolitter og antibiotika som hjelper nematodene med å infisere og drepe vertsinsekter.

Vertsinsekter og Infeksjonsprosess

Vertsinsekter av ulike arter kan bli infisert av entomopatogene nematoder. Infeksjonsprosessen starter når nematodene, som er i form av infektive juveniler, kommer i kontakt med vertsinsekten. Nematodene bruker såkalt “cruising” strategi for å finne en passende vert. Når nematodene har funnet en vert, trenger de gjennom insektets kutikula og kommer inn i hemolymfen, som er insektets blod.

Nematodene skiller ut bakteriene sine, som raskt formerer seg og produserer en rekke toksiner og andre stoffer som dreper vertsinsekten. Vertsinsekten dør vanligvis innen 48 timer etter infeksjon. Nematodene bruker så vertsinsekten som matkilde og formerer seg inne i insektets kadaver.

Entomopatogene nematoder er en viktig del av økosystemet og spiller en viktig rolle i biologisk kontroll av skadedyr. De har også blitt brukt som modellorganismer for å studere symbiose, parasittisme, og patogenese. Med økende interesse og forbedringer innen genetisk manipulasjon og genomsekvensering, vil entomopatogene nematoder trolig bli enda mer nyttige i fremtidig skadedyrkontroll.

Biologisk Kontroll og Anvendelse

Biologiske Kontrollagenter

Biologisk kontroll er en metode for å bekjempe skadedyr ved hjelp av naturlige fiender, som rovdyr eller parasitter. Entomopatogene nematoder, som Steinernematidae og Heterorhabditidae, er eksempler på biologiske kontrollagenter. Disse nematodene er parasitter som infiserer og dreper skadedyr som larver av Lepidoptera og Diptera, samt molekrekker og andre jordlevende insekter.

Anvendelse og Effektivitet

Entomopatogene nematoder er effektive biologiske kontrollagenter mot en rekke skadedyr. De kan brukes i kombinasjon med andre metoder, som bruk av parasitoider og kjemiske plantevernmidler, for å oppnå en integrert skadedyrshåndtering.

Effektiviteten av entomopatogene nematoder avhenger av flere faktorer, inkludert nematodens virulens, temperaturen og fuktigheten i miljøet, og vertens immunrespons. Shapiro-Ilan et al. (2012) fant at Steinernema riobrave var effektivt mot molekrekker, mens Heterorhabditis megidis var mer effektivt mot hvite gruber.

Integrert Skadedyrshåndtering

Integrert skadedyrshåndtering er en tilnærming som kombinerer ulike metoder for å kontrollere skadedyr. Entomopatogene nematoder kan brukes som en del av en integrert skadedyrshåndtering for å redusere behovet for kjemiske plantevernmidler.

Det er viktig å velge riktig nematodeart og -stamme for å oppnå ønsket effekt. Det er også viktig å bruke riktig applikasjonsutstyr og metode for å sikre at nematodene når målet og overlever i miljøet. Granulater og væskeformuleringer kan brukes til å påføre nematodene, og vermiculite kan brukes som et substrat for å forbedre overlevelsen av nematodene.

Referanser:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *