Geithams (Vespa crabro): Fakta og informasjon om denne vepsen

Geithams (Vespa crabro) er en stor stikkvepsart som tilhører slekten Vespa. Denne arten er en av de største stikkvepsene som finnes i Europa, og den er også den eneste ekte hornissen som finnes i Nord-Amerika. Geithamsen bygger ofte bol i hule trær og kan være en utfordring for mennesker som befinner seg i nærheten av bolene.

geithams

Geithamsen er en art som er kjent for å ha et stort bakhode som er rødlig og ikke gult tegnet, og punktøynene er plassert lenger fremme på hodet innenfor fasettøynenes bakkant. Denne arten er også kjent for å ha et kraftig stikk som kan være smertefullt for mennesker. Det er derfor viktig å være forsiktig når man befinner seg i nærheten av geithamsbolene og unngå å forstyrre dem.

Geithamsen har vært sjelden i Norge og var kanskje midlertidig utdødd, da den ikke ble observert med sikkerhet mellom 1911 og 2007. Siden da har den imidlertid blitt sett på Østlandet og andre steder i landet. Det er viktig å være oppmerksom på geithamsen og andre stikkvepsarter for å unngå ubehagelige stikk og for å beskytte disse viktige insektene.

Geithams Biologi og Atferd

Fysiske Egenskaper og Klassifisering

Geithams (Vespa crabro) er en art av vepser som tilhører familien Vespidae og underfamilien Vespinae. Den er en del av slekten Vespa, som også inkluderer den europeiske horneten (Vespa crabro linnaeus) og den asiatiske kjempespissen (Vespa mandarinia). Geithamsen er en stor veps, med en kroppslengde på mellom 17 og 25 millimeter. Den har en svart og gul kropp, med gule og brune vinger. Geithamsen har en stinger, som kan brukes til å forsvare seg mot rovdyr.

Habitat og Forplantning

Geithamsen finnes i Nord-Amerika, Europa og Asia, inkludert Japan og Guatemala. Den trives best i skogområder, spesielt i nærheten av sumpområder. Geithamsen bygger papirnester, som vanligvis er plassert i trær eller busker. Når en dronninggeithams starter et nytt samfunn, bygger hun et lite papirrede for å legge eggene sine i. Etter hvert som samfunnet vokser, bygger arbeidergeithamsene større og mer komplekse papirnester.

Geithamsen er en sosial veps, og lever i samfunn med en dronning og arbeidergeithams. Dronningen legger eggene sine i papirredene, og arbeidergeithamsene tar seg av larvene. Larvene mates med et proteinrikt sekret som arbeidergeithamsene produserer ved å tygge på byttedyr, som edderkopper og insekter. Når larvene er voksne, forlater de redet og blir til nye arbeidergeithams eller dronninger.

Rolle i Økosystemet

Geithamsen spiller en viktig rolle i økosystemet som rovdyr. Den jakter på andre insekter, og spiser hovedsakelig edderkopper og andre veps. Geithamsen er også viktig som pollinator, og besøker blomster for å samle nektar og pollen. I tillegg kan geithamsen være skadedyr, og kan bygge redene sine i boliger og andre bygninger.

I sum, geithamsen er en interessant art av veps som har en viktig rolle i økosystemet. Med sin store kropp og stinger er den en fryktet rovdyr, men den er også en viktig pollinator og bidrar til å opprettholde balansen i naturen.

Menneskelig Interaksjon og Kontroll

Stikk og Medisinsk Oppmerksomhet

Geithamsstikk kan være smertefulle og noen ganger farlige for mennesker, spesielt hvis personen er allergisk mot insektstikk. Hvis en person blir stukket av en geithams, kan det hende at stedet blir hovent og rødt. Noen ganger kan personen oppleve symptomer som kløe, svimmelhet, hodepine og kvalme. I sjeldne tilfeller kan en person oppleve en alvorlig allergisk reaksjon, som kan føre til anafylaksi og i verste fall død.

Hvis en person blir stukket av en geithams, bør personen umiddelbart fjerne brodden hvis den er synlig. Deretter bør personen vaske stedet med såpe og vann og påføre en kald kompress for å redusere hevelsen. Hvis personen opplever alvorlige symptomer, bør han eller hun søke medisinsk hjelp umiddelbart.

Betydning for Mennesker

Geithamsen spiller en viktig rolle i økosystemet ved å kontrollere bestanden av andre insekter. Imidlertid kan geithamsen også være en plage for mennesker, spesielt hvis den bygger reir nær menneskelige boliger eller andre områder hvor mennesker oppholder seg. Geithamsen kan også forstyrre jordbruket ved å spise frukt og bær.

Kontrollmetoder

Det finnes flere måter å kontrollere geithamsbestanden på. En av de mest effektive metodene er å ødelegge reiret ved hjelp av insektmidler eller ved å fjerne reiret manuelt. Det er viktig å være forsiktig når man fjerner et geithamsreir, da geithamsene kan bli aggressive hvis de føler at reiret deres er truet.

En annen metode er å bruke feller som lokker geithamsene med søtt lokkemiddel. Disse fellene kan være effektive for å redusere geithamsbestanden, men de kan også tiltrekke seg andre insekter.

Det er viktig å huske at geithamsen er en viktig del av økosystemet og at det er viktig å ikke utrydde den helt. Derfor bør alle kontrolltiltak utføres med forsiktighet og kun når det er nødvendig.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan kan jeg bli kvitt Geithams?

Det anbefales på det sterkeste å kontakte profesjonelle skadedyrbekjempere hvis du har problemer med geithams. Å forsøke å fjerne geithams på egen hånd kan være farlig og føre til alvorlige stikk.

Er Geithams farlig for mennesker?

Geithams kan være farlige for mennesker, spesielt hvis de føler seg truet eller angrepet. Deres stikk kan forårsake smerte, hevelse og i sjeldne tilfeller allergiske reaksjoner som kan være livstruende. Det anbefales å holde avstand fra geithams og kontakte profesjonelle skadedyrbekjempere hvis du har problemer med dem.

Er Geithams fredet i Norge?

Nei, geithams er ikke fredet i Norge. De betraktes som en skadedyrart og kan bekjempes hvis de utgjør en trussel mot mennesker eller eiendom.

Hva er Geithams giftig for?

Geithams bruker sin gift til å lamme byttedyr og forsvare seg mot trusler. Deres gift er spesielt farlig for insekter, men kan også være farlig for mennesker og andre dyr.

Hva er størrelsen på Geithams dronning?

Geithams dronning kan være opptil 35 mm lang og har en vingespenn på opptil 80 mm. Dronningen er vanligvis større enn arbeiderne og har en kraftigere kropp.

Hva er den største vepsen i Norge?

Geithams er den største vepsen som finnes i Norge. De kan være opptil 35 mm lange og har en vingespenn på opptil 80 mm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *