Humler (Bombus sp.): Fakta og informasjon om denne insektarten

Humler (Bombus sp.) er en gruppe av sosiale bier som tilhører familien Apidae. De er kjent for sin store størrelse og deres evne til å pollinere en rekke planter. Humler finnes i mange forskjellige farger og størrelser, og det finnes over 250 forskjellige arter av humler over hele verden.

Humler er viktige pollinatorer for mange planter, inkludert mange matavlinger som tomater, jordbær og blåbær. De er også en viktig del av økosystemet, og de spiller en nøkkelrolle i å opprettholde biologisk mangfold. Humler er også kjent for å være mindre aggressive enn andre bier, og de vil vanligvis bare stikke hvis de føler seg truet.

Humler er også kjent for å ha en kompleks sosial struktur, med ulike roller for arbeidere, dronninger og hanner. Noen humlearter, som Psithyrus, er parasittiske og vil invadere andre humlekolonier for å legge egg. Humler tilhører ordenen Hymenoptera, som også inkluderer andre sosiale insekter som maur og veps.

Humler Biologi og Økologi

Arter og Distribusjon

Det finnes omtrent 250 arter av humler i verden, og de tilhører familien Apidae og triben Bombini. Humler finnes hovedsakelig i den nordlige halvkule, men noen arter finnes også i Sør-Amerika. I Norge finnes det 35 arter av humler.

Livssyklus og Sosial Atferd

Humler har en livssyklus som består av egg, larver, puppe og voksen. Koloniene består av en dronning og flere arbeidere. Dronningen starter en ny koloni hvert år, og arbeiderne hjelper henne med å bygge et reir, samle nektar og pollen, og ta vare på avkommet. Humler er sosiale insekter, og de kommuniserer med hverandre ved hjelp av vibrasjoner og kjemiske signaler.

Habitat og Pollinering

Humler finnes i ulike habitat, inkludert gressletter, skoger og fjellområder. De spiller en viktig rolle i pollineringen av ville blomster og mange kulturplanter. Humler har en spesiell evne til å vibrere vingene sine i en bestemt frekvens, noe som gjør at de kan løsne pollen fra blomster som ellers ville vært vanskelig å pollinere.

Humler er truet av habitatødeleggelser, klimaendringer og bruk av plantevernmidler. Noen arter av humler har opplevd en dramatisk nedgang i bestanden, og flere arter er nå rødlistet. Det er derfor viktig å beskytte humlenes habitat og redusere bruken av plantevernmidler for å bevare disse viktige pollinatorene.

Vanlige spørsmål

Hvorfor er humler viktige?

Humler er viktige pollinatorer som bidrar til å pollinere en rekke avlinger og planter. De spiller en viktig rolle i økosystemet ved å bidra til å opprettholde biologisk mangfold. Uten humler ville mange avlingene og plantene som vi er avhengige av for mat og andre formål, ikke kunne vokse og trives.

Kan humler bite?

Ja, humler kan bite hvis de føler seg truet eller blir presset til det. De vil vanligvis prøve å unngå konfrontasjon, men hvis de blir fanget eller presset mot huden, kan de bite som en siste utvei. Bittene deres er vanligvis ikke smertefulle og forårsaker sjelden noen skade.

Hvor bør humler bo?

Humler bor vanligvis i kolonier som er plassert i huler eller underjordiske boliger. De foretrekker å bo i områder med tilgang til blomster og planter som de kan pollinere. Hvis du ønsker å tiltrekke humler til hagen din, kan du legge ut humleboliger eller plante blomster som tiltrekker humler.

Kan humle stikke flere ganger?

Nei, humler har begrenset kapasitet til å stikke flere ganger. De har en brodd som er utformet for å stikke gjennom huden til insekt- eller dyrearter. Når de stikker, mister de brodden og dør vanligvis kort tid etterpå.

Er humler aggressive?

Humler er vanligvis ikke aggressive og vil prøve å unngå konfrontasjon hvis de føler seg truet. De vil bare stikke hvis de føler at de er i fare eller hvis de blir presset til det. Hvis du oppdager en humle i hagen din, er det vanligvis best å la den være i fred.

Hvilke humler stikker?

De fleste humler har evnen til å stikke, men noen arter er mer aggressive enn andre og kan være mer tilbøyelige til å stikke hvis de føler seg truet. Det er viktig å være forsiktig rundt humler og unngå å forstyrre dem hvis det ikke er nødvendig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *