Husfly (Caradrina clavipalpis): Nattflyartenes Skjulte Hemmeligheter

Caradrina clavipalpis, bedre kjent som husfly, er en nattfly art tilhørende familien Noctuidae. Denne arten ble først beskrevet av Giovanni Antonio Scopoli i hans arbeid “Entomologia Carniolica” fra 1763. Som lepidopter blir husfly anerkjent for sin tilpasningsevne og utbredelse og finnes i det palearktiske området, noe som omfatter deler av Europa og strekker seg til Nordvest-India og Sri Lanka.

husfly

Mønsteret og farging av vingene er varierende, men tendens til å være blek og marmorert, noe som gir inntrykket av en viss kamuflasje mot trebark og andre naturlige overflater. Dette gjør at husflyet kan unngå oppdagelse av rovdyr i dagslys, da de først og fremst er aktive om natten.

Studier av Caradrina clavipalpis gir innsikt i Lepidoptera ordenens mangfoldighet og kompleksiteten i økosystemer hvor arten er innfødt. Forskere verdsetter den for dens rolle som en indikatorart som kan signalisere endringer i miljøet, noe som er av betydning for bevaring og studier av biodiversitet.

Klassifisering og Taksonomi

Husfly, kjent vitenskapelig som Caradrina clavipalpis, er en del av insektriket og representerer en art i nattflyfamilien. Dens klassifisering og taksonomi reflekterer en grundig forståelse av dens fylogenetiske posisjoner innenfor Lepidoptera.

Vitenskapelig Navn og Synonymer

Den primære betegnelsen for husfly er Caradrina clavipalpis. Arten har gjennomgått flere navneendringer siden den første vitenskapelige beskrivelsen og inkluderer historiske synonymer som Phalaena clavipalpis og Noctua cubicularis.

Synonymer:

 • Paradrina clavipalpis
 • Caradrina avicula Krulikovsky
 • Caradrina pulverosa Walker
 • Avicula krulikovsky
 • Cubicularis grisea
 • Caradrina mauretanica

Systematisk Plassering

Husfly er systematisk plassert innenfor:

 • Rike: Animalia
 • Rekke: Arthropoda
 • Klasse: Insecta
 • Orden: Lepidoptera
 • Familie: Noctuidae
 • Underfamilie: Noctuinae
 • Tribus: Caradrinini

Arten inngår i en større gruppe som kalles superfamilien Noctuoidea, som er en variert og omfattende gruppe av nattaktive sommerfugler.

Artens Utbredelse

Caradrina clavipalpis finnes i et vidt spekter av tempererte områder, med utbredelse som strekker seg fra Europa og de Britiske Øyer gjennom Asia til Nord-Amerika, hvor den er observert steder som New York City og Rochester.

Morfologi og Identifikasjon

Arten kjennetegnes av et vingespenn på omtrent 30 mm. Forvingenes farge er ofte gråbeige, med karakteristiske markeringer som blant annet inkluderer et renformet merke. Bakvingene er typisk lysere i fargen.

Identifikasjonskarakterer:

 • Forvinge: Avrundet trekantform, gråbeige fargetone
 • Bakvinge: Vanligvis lysere, mindre markert

Atferd og Økologi

Larvene til husflyet nærer seg vanligvis på planter fra planteslekten Plantago, samt forskjellige gressarter.

 • Fôrplanter for larver:
  • Plantago
  • Diverse gressarter

Flygeperioden for arten varierer geografisk, men typisk strekker den seg fra april til oktober, og den kan ha to generasjoner per år i Nord-Amerika.

Forskning og Dokumentasjon

I arbeidet med å forstå og dokumentere arten Caradrina clavipalpis, bedre kjent som husfly, står forskning i felt og laboratorier sentralt. Dokumentasjon gjennom vitenskapelige metoder og litteratur er avgjørende for å kunne bevare en korrekt og oppdatert klassifisering av arten innenfor familien Noctuidae og ordenen Lepidoptera.

Feltstudier og Observasjonsdata

Feltstudier er kritiske for å samle observasjonsdata om husflyets oppførsel og habitat. Observatører noterer seg hvor og når Caradrina clavipalpis observeres, og dette bidrar til datasett som kartlegger utbredelsesmønstre. Gjennom denne prosessen identifiseres viktige aspekter som fødevalg og reproduksjonsvaner, som igjen gir innsikt i artens økologi.

Innsamling og Analyse av Prøver

Forskere samler inn prøver av Caradrina clavipalpis for videre analyse. Dette kan inkludere fysisk innsamling av insekter for labstudier eller fotodokumentasjon av arten i naturen. Taksonomer bruker prøvene til å studere de morfologiske særtrekkene ved C. clavipalpis, slik som vingespenn og fargevariasjon, for presist å kunne kategorisere arten.

Vitenskapelig Litteratur og Referanser

Den vitenskapelige klassifikasjonen av Caradrina clavipalpis er dokumentert i fagfellevurdert litteratur. Verker som Giovanni Antonio Scopoli sitt “Entomologia Carniolica”, og relevante publikasjoner av andre lepidopterologer som Johan Christian Fabricius, er fundamentale for forståelsen av arten. Databaser som iNaturalist Network tillater forskere og amatørentomologer å laste opp observasjoner og bilder. Dette nettverket bidrar til en åpen kilde for informasjon og klassifikasjonsarbeid, støttet av både uavhengige forskere og utviklere av open source software.

Ofte stilte spørsmål

I denne delen vil det bli besvart vanlige spørsmål angående larver av Caradrina clavipalpis, ofte funnet i norske hjem.

Hvilke larver er vanlig å finne i norske hjem?

I norske hjem er det vanlig å finne larver som kommer fra vanlige skadedyr som møll, husbukk og teppebiller. Ofte søker disse larvene inn for å finne mat eller for å overvintre.

Hvordan identifiserer man Caradrina clavipalpis-larver?

Caradrina clavipalpis-larver kan identifiseres ved deres bleke eller kremaktige farge, og de har ofte en mørkere linje eller markering på ryggen. Disse larvene har en tendens til å trives i mørke, skjulte steder.

Hvilke tiltak kan man gjøre for å forhindre larver i huset?

For å forhindre larver i huset er det viktig med god hygiene, regelmessig rengjøring, og å holde matvarer forseglet og vekk fra områder hvor skadedyr kan tilgang. Tett eventuelle sprekker eller hull der insekter kan trenge inn.

Hvilken type mat foretrekker Caradrina clavipalpis-larver?

Caradrina clavipalpis-larver foretrekker ofte produkter som inneholder korn, som mel og musli, men de kan også ernære seg på tørre matvarer som tørt kjæledyrfôr.

Hvordan ser Caradrina clavipalpis-larver ut sammenlignet med husbukk larver?

Caradrina clavipalpis-larver er generelt mindre og lysere i fargen enn husbukkens larver, som kan være opptil 30 mm lange og har en mer robust kroppsbygning med en tydelig hodekapsel.

Er det vanlig at Caradrina clavipalpis-larver finnes innendørs i Norge?

Det er ikke uvanlig at Caradrina clavipalpis-larver finnes innendørs i Norge, spesielt i perioder hvor skadedyrene søker inn i bygninger for å finne mat eller overvintre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *