Myredderkopp Dolomedes fimbriatus: Fakta og informasjon om arten

Myredderkopp Dolomedes fimbriatus er en av de største edderkoppene i Norge og tilhører familien rovedderkopper, Pisauridae. Den kan bli over 2 cm i kroppslengde og er kjent for å løpe på vannoverflaten. Myredderkoppene er relativt vanlige i Sør-Norge, og man kan treffe dem fra begynnelsen av mai til slutten av september.

myredderkopp

Myredderkoppene er rovdyr og spiser hovedsakelig insekter. De lever i og rundt myrer og våtmarker, og kan også finnes i skog og langs bekker og elver. Myredderkopp er en av de mest kjente artene i Norge på grunn av sin størrelse og unike evne til å løpe på vannoverflaten. Den er også kjent for å bygge store nett som kan måle opp til 30 cm i diameter.

Fakta om denne arten inkluderer at den er vanlig i Sør-Norge, kan bli over 2 cm i kroppslengde, og er kjent for å løpe på vannoverflaten. Myredderkopp er en rovdyr som spiser hovedsakelig insekter, og den lever i og rundt myrer og våtmarker. Den er også kjent for å bygge store nett som kan måle opp til 30 cm i diameter.

Biologi og Økologi

Taksonomi og Klassifisering

Myredderkopp tilhører familien rovedderkopper (Pisauridae) og er en stor, langbeint edderkopp. Hannen kan bli opptil 1,5 cm lang, mens hunnen kan bli opptil 2,2 cm lang. Arten er også kjent under navnene gerandete jagdspinne og gerande oeverspin.

Dolomedes fimbriatus ble beskrevet av Carl Alexander Clerck i 1757 og tilhører klassen Arachnida, ordenen Araneae og familien Pisauridae.

Utbredelse og Habitat

Myredderkopp er vanlig i våtmarksområder og finnes i hele Europa, inkludert Norge, Sverige, Østerrike, Italia og Nederland. Arten er også funnet i Sentral-Asia.

Myredderkopp foretrekker våt heide, myrer og andre våtmarksområder. Den bygger reir av silke og spinner eggposer som kalles “nursery tents” for å beskytte eggene og de nyklekte ungene.

Atferd og Livssyklus

Myredderkopp er en aktiv jeger som jakter på byttedyr som insekter, edderkopper, små fisk og haletudser. Arten bruker vibrasjoner i vannet for å oppdage byttedyr både over og under vannet.

Levetiden er ett år og har en livssyklus som består av egg, klekking, juvenile stadier og voksen fase. Hannene lever kort tid etter paring, mens hunnene kan overleve til neste sesong.

Økosysteminteraksjoner

Myredderkopp spiller en viktig rolle i økosystemet som rovdyr og bidrar til å regulere bestanden av insekter og andre smådyr i våtmarksområdene. Arten er også viktig som matkilde for fugler og andre dyr.

Myredderkopp er utsatt for trusler som habitatødeleggelse og forurensning, og er derfor en art som er viktig å beskytte for å bevare økosystemet.

Fakta om denne arten: Myredderkopp tilhører familien rovedderkopper (Pisauridae) og er en stor, langbeint edderkopp som er vanlig i våtmarksområder i Europa, inkludert Norge. Arten spiller en viktig rolle i økosystemet som rovdyr og bidrar til å regulere bestanden av insekter og andre smådyr i våtmarksområdene. Myredderkopp er utsatt for trusler som habitatødeleggelse og forurensning, og er derfor en art som er viktig å beskytte for å bevare økosystemet.

Ofte stilte spørsmål

Hvilket bytte foretrekker den?

Myredderkoppen jakter vanligvis på insekter og smådyr som lever i eller på vannet, som for eksempel fisk, frosker og vanninsekter. Den kan også spise andre edderkopper og til og med små fugler.

Hvor finner man dem oftest i naturen?

Myredderkoppen finnes i våtmarksområder og langs bredden av innsjøer, elver og bekker. Den kan også finnes i hager og parker nær vannkilder.

Hvordan skiller Myredderkoppen seg fra andre norske edderkopper?

Dolomedes fimbriatus er en stor edderkopp, med en kroppslengde på opptil 2,5 cm og en beinvidde på opptil 10 cm. Den har en karakteristisk brun eller grå kropp med en lysere stripe langs midten, og to lyse striper på hver side av hodet. Den har også store, hårete bein som gjør den i stand til å bevege seg raskt over vannet.

Hva er levetiden til denne edderkoppen?

Myredderkoppen Dolomedes fimbriatus lever vanligvis i ett år, men noen individer kan leve opp til to år.

Hvordan påvirker bitt mennesker og kjæledyr?

Dolomedes fimbriatus er ikke farlig for mennesker eller kjæledyr, og dens bitt er vanligvis smertefulle, men ikke farlige. Imidlertid kan noen mennesker være allergiske mot edderkoppbitt, og i disse tilfellene bør man søke medisinsk hjelp umiddelbart.

Hvilke tilpasninger har denne edderkoppen for å jakte på sitt bytte?

Myredderkoppen Dolomedes fimbriatus har flere tilpasninger som gjør den i stand til å jakte på sitt bytte i og på vannet. Den har hårete bein som gjør at den kan bevege seg raskt over vannoverflaten, og den kan også dykke ned i vannet for å fange byttedyr. Den har også evnen til å lage en slags flåte ved å vikle inn luftbobler i spesielle hår på beina, som gjør at den kan flyte på vannet og jakte på byttedyr som befinner seg på overflaten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *