Neonicotinoider: Hva er de og hvordan påvirker de pollinatorer?

Neonicotinoiders Påvirkning på Pollinatorer

Neonicotinoider er en gruppe insektmidler som har blitt utbredt brukt i landbruket siden 1990-tallet. Disse insektmidlene har vist seg å være svært effektive mot skadedyr, men de har også blitt knyttet til en rekke negative effekter på pollinatorer, spesielt bier.

Biers Sårbarhet

Bier er spesielt sårbare for neonicotinoider på grunn av deres nytteverdi som pollinatorer i landbruket. Disse insektmidlene kan påvirke biers nervesystem ved å binde seg til nicotinic acetylcholine receptors, som er viktige for overføring av nerveimpulser. Dette kan føre til svekket kognitiv funksjon, navigasjonsevne og læringsevne hos bier.

Effektene av neonicotinoider på bier kan være alvorlige og til og med dødelige. En studie publisert i 2023 fant for eksempel at neonicotinoider kan føre til en reduksjon på opptil 85% i antall bier som besøker blomster for å samle pollen og nektar. Dette kan ha alvorlige konsekvenser for pollineringen av avlinger og kan føre til økt risiko for kolonikollaps hos bier.

Effekter på Andre Pollinatorer

Neonicotinoider kan også påvirke andre pollinatorer, som sommerfugler og humler. En studie publisert i 2020 fant for eksempel at neonicotinoider kan føre til en reduksjon på opptil 50% i antall sommerfugler og humler som besøker blomster for å samle pollen og nektar. Dette kan ha alvorlige konsekvenser for pollineringen av ville planter og kan føre til en reduksjon i biodiversitet.

I tillegg kan neonicotinoider påvirke ikke-målorganismer, som andre insekter og fugler, som kan spise planter som har blitt behandlet med disse insektmidlene. Dette kan føre til en økning i giftighet i næringskjeden og kan ha langvarige konsekvenser for økosystemet.

Samlet sett er det klart at neonicotinoider har en negativ effekt på pollinatorer og økosystemet som helhet. Det er derfor viktig å fortsette å undersøke effektene av disse insektmidlene og å finne alternativer som er mindre skadelige for miljøet og pollinatorer.

Bruk og Regulering av Neonicotinoider i Landbruket

Anvendelse i Jordbruk

Neonicotinoider er en klasse av insektmidler som brukes i jordbruket for å beskytte avlinger mot skadedyr. De virker på nervesystemet til insekter og kan brukes både til frøbehandling og sprøyting av planter. Noen av de vanligste neonicotinoidene som brukes i jordbruket inkluderer imidakloprid, klotianidin, tiametoksam og tiakloprid.

Neonicotinoider brukes hovedsakelig for å beskytte avlinger som mais, soya, bomull og raps mot skadedyr som bladlus, biller og sommerfugllarver. De kan også brukes til å beskytte frukttrær og grønnsaker.

Regelverk og Begrensninger

Bruken av neonicotinoider er regulert av myndigheter over hele verden på grunn av deres potensielle skade på pollinatorer som bier og sommerfugler. I 2013 ble det innført midlertidige begrensninger på bruken av neonicotinoider i EU, og i 2018 ble det innført et fullstendig forbud mot utendørs bruk av imidakloprid, klotianidin og tiametoksam.

I Norge er bruk av neonicotinoider begrenset til imidakloprid og tiakloprid, men begge stoffene fases nå ut. Mattilsynet har også innført begrensninger på bruken av neonicotinoider på grunn av deres potensielle skade på pollinatorer.

Det er viktig å merke seg at neonicotinoider kan ha negative konsekvenser for både miljøet og menneskers helse. Derfor er det viktig å bruke dem med forsiktighet og i samsvar med gjeldende reguleringer og begrensninger.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *