Rød skogmaur (Formica rufa): Fakta om arten og dens økosystemer

Rød skogmaur (Formica rufa) er en art av maur som tilhører slekten skogmaur (Formica) og familien Formicidae. Disse maurene er vanligvis funnet i barskog og er kjent for å bygge store maurtuer av barnåler. De er også kjent som røde skogsmaur og er viktige nyttedyr i norsk natur.

Rød skogmaur har samfunn som kan bestå av flere hundre tusen arbeidere og mange hundre dronninger. Disse samfunnene kan strekke seg over store områder og tuer henger ofte sammen. Rød skogmaur kan oppleves som aggressive, men det er bare fordi de forsvarer seg med bitt og maursyre når de blir forstyrret.

Formica rufa er en boreal art av skogmaur som er innfødt til Eurasia. Den er en del av Formica rufa-gruppen av maur og er den typiske arten for denne gruppen, som allerede ble beskrevet av Linneaus. Den er vanlig i lavereliggende skogsområder i Sør-Norge nord til Trøndelag, og er enkle å skille fra andre skogmaur i lupe. Typiske eksemplarer av rød skogmaur er rødlig brune med en karakteristisk form.

Beskrivelse og Atferd

Utseende og Klassifisering

Rød skogmaur (Formica rufa) er en art av maur som tilhører slekten Formica i underfamilien Formicinae. Den er også kjent som skogmaur, rød skogsmaur, eller på engelsk som “red wood ant” eller “southern wood ant”. Den har en rødlig brun farge, med en mørkere dorsal flekk på bakkroppen. Den kan være vanskelig å skille fra andre skogmaur i lupe, men typiske eksemplarer er enkle å identifisere.

Atferd og Habitat

Rød skogmaur er tuedannende og bygger store maurtuer av barnåler i lavereliggende skogsområder i Sør-Norge nord til Trøndelag. De kan ha samfunn på flere hundre tusen arbeidere og mange hundre dronninger. Tuene henger ofte sammen i samfunn som strekker seg over store områder. Rød skogmaur kan oppleves som aggressive, men det er bare fordi de forsvarer seg med bitt og maursyre når de blir forstyrret.

Rød skogmaur har et polygynous samfunn, som betyr at det kan være flere dronninger i samme koloni. De praktiserer også sosial parasittisme og kan invadere kolonier av andre maurarter for å stjele mat og ressurser. Rød skogmaur er også kjent for å samarbeide med andre insekter som produserer honningdugg, som bladlus og sikk-sakk-bladlus.

Rød skogmaur er viktige nyttedyr i norsk natur og spiller en viktig rolle i økosystemet. De er også viktige for skogbruket, da de bidrar til å spre frø og bryte ned dødt materiale i skogen.

Bevaringsstatus og Distribusjon

Rød skogmaur er vanlig i lavereliggende skogsområder i Sør-Norge nord til Trøndelag, og finnes også i andre deler av Europa som Danmark, Frankrike, Luxembourg, Nederland, Sverige og Belarus. Den er også funnet i Nord-Amerika og Bulgaria. I Fennoscandia kan den finnes i både løv- og barskog, men foretrekker ofte barskog. Rød skogmaur er ikke vurdert av IUCN, men er ikke truet og anses som en av de vanligste maurartene i Norge.

Ofte stilte spørsmål

Hva er forskjellen på skogsmaur og stokkmaur?

Skogsmaur og stokkmaur er to forskjellige arter av maur. Skogsmaur kan bli opptil 1 cm lange, mens stokkmaur er litt mindre og har en mer sylindrisk form. Skogsmaur bygger tuer av små pinner og nåler, mens stokkmaur bygger reir i råtne trær.

Hvor mange maur er det i en maurtue?

Antallet maur i en maurtue varierer avhengig av arten og størrelsen på tue. En typisk rød skogsmaur-tue kan inneholde opptil 100 000 arbeidere og flere hundre dronninger.

Hvordan bli kvitt skogsmaur?

Hvis du vil bli kvitt skogsmaur, kan du prøve å fjerne matkilder og tilgangspunkter til hjemmet ditt. Du kan også prøve å bruke maurlokkemidler eller å tilsette sitronsaft eller eddik til vannet når du vasker gulvene. Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte en skadedyrbekjemper.

Hvordan bli kvitt rød skogsmaur?

Hvis du vil bli kvitt rød skogsmaur, kan du følge de samme trinnene som for å bli kvitt skogsmaur generelt. Du kan også prøve å bruke et insektmiddel merket for maurbekjempelse. Det er viktig å følge produsentens instruksjoner nøye og å ta de nødvendige forholdsreglene.

Hvem spiser rød skogsmaur?

Rød skogsmaur spises av en rekke dyr, inkludert fugler, piggsvin og flaggermus. De kan også være byttedyr for andre maurarter, som eitermaur.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *