Sankthansoldenborre: En Oversikt over Sommerens Biller

Amphimallon solstitialis, bedre kjent som Sankthansoldenborre på norsk, er en art av biller som tilhører gruppen oldenborrer. Dette insektet er relativt lite med en kroppslengde på omtrent 20 millimeter og har en livssyklus som er nært knyttet til de varmere månedene, derav det engelske navnet “summer chafer”. Arten ble først beskrevet vitenskapelig av Carl von Linné i 1758, og erstatter tidligere betegnelser henvist til det samme insektet.

sankthansoldenborre

Som oldenborrer flest kjennetegnes Sankthansoldenborre av sin brunlige farge og det karakteristiske, harde ytterskallet. Selv om denne arten historisk har vært vanlig i mange deler av Europa, viser observasjoner at antallet kan være i nedgang, noe som kan skyldes ulike miljøfaktorer. De voksne insektene er ofte observert i høye antall der de finnes, spesielt rundt slutten av juni, noe som har bidratt til det norske navnet.

I Norge er Sankthansoldenborre en art som ofte blir sett nær Sankthansaften, og den har et rykte på seg for å være knyttet til midtsommerfeiringer. De voksne billene er aktive i sommermånedene og er en del av det lokale økosystemet, hvor de spiller en rolle både som pollinatorer og som føde for andre dyr. Til tross for dens tilstedeværelse i norske somre, er kunnskapen om denne artens nøyaktige utbredelse og den fullstendige økologiske betydningen fortsatt begrenset.

Beskrivelse og Klassifisering

Sankthansoldenborre (Amphimallon solstitiale), også kjent under det tidligere vitenskapelige navnet Rhizotrogus solstitiale, tilhører familien Scarabaeidae og er en del av ordenen Coleoptera. Den er et ledd i riket Animalia og klasse Insecta.

Taksonomi og Nomenklatur

  • Rike: Animalia (Dyreriket)
  • Rekke: Arthropoda (Leddyr)
  • Klasse: Insecta (Insekter)
  • Orden: Coleoptera (Biller)
  • Familie: Scarabaeidae (Skarabider)
  • Underfamilie: Melolonthinae
  • Slekt: Amphimallon
  • Art: Amphimallon solstitiale

Biologisk klassifisering følger Linnaeus’ Systema Naturae, hvor arten først ble beskrevet. Innenfor det vitenskapelige hierarkiet av taksonomisk rank, posisjonerer Amphimallon solstitiale seg som et takson ved artsnivå innen underfamilien Melolonthinae.

Fysiske Egenskaper

Amphimallon solstitiale er en middelsstor bille, med en kroppslengde som vanligvis varierer fra 14 til 18 millimeter. Kroppen har et karakteristisk utseende med en gulbrun farge og dekkes av lange, lyse hår. Insektets overkropp er bred, og den er tilpasset til et liv hvor larvestadiene ernærer seg på planterøtter.

Utbredelse og Habitat

Denne billen finnes primært i Europa og er registrert i land som Norge, hvor den særlig opptrer på Østlandet og Sørlandet. Amphimallon solstitiale trives best i habitater som eng og åpen skog, hvor de voksne individene flyr i de varme sommerkveldene. De forkommer ofte i store antall, hvilket angir tilstedeværelsen av et egnet habitat og tilgjengelige næringskilder.

Økologi og Atferd

Sankthansoldenborre (Amphimallon solstitiale) viser interessante aspekter ved sin økologi og atferd, spesielt når det gjelder dens levesyklus og reproduksjon samt fødevalg og fôringsstrategier. Disse insektene har en viktig rolle i deres habitater, og det er nyttig å forstå deres påvirkning på økosystemene de er en del av.

Levesyklus og Reproduksjon

Amphimallon solstitiale gjennomgår en komplett metamorfose som inkluderer flere stadier: egg, larve, puppe og voksen. Larvenes utvikling kan pågå over flere år, hvor de lever i jorden og ernærer seg hovedsakelig på røtter. Eksemplarer av larven er dokumentert i biologiske databaser som iNaturalist og kan også ses på Wikimedia Commons. Når de er fullt utviklet, forvandler larvene seg til pupper før de til slutt framstår som voksne biller. Disse voksne billene har en relativt kort livssyklus over bakken.

Føde og Fôring

Voksne Sankthansoldenborre biller er kjent for å gnage på bladene av ulike løvtrær og busker. De fôrer på en rekke plantematerialer og kan være synlige i skogkantene, hager, og grøntanlegg. Larvene, imidlertid, har en subterranean fôringsatferd og tar til seg næringsstoffer fra røttene av gress, samt ulike planters knoller og røtter. Dette fôringsmønsteret kan føre til skade på kultiverte planter og engområder. Observasjoner av disse skadene og registrering av specimens bidrar viktig informasjon til forståelsen av biotaen i de berørte økosystemene.

Ofte stilte spørsmål

Denne delen inneholder svar på vanlige spørsmål om sankthansoldenborre (Amphimallon solstitialis), en billeart som kan påvirke ulike planter og områder der de oppholder seg.

Hvordan kan man bekjempe sankthansoldenborre?

For å bekjempe sankthansoldenborre kan man samle opp og fjerne billene og larvene for hånd. Det anbefales også å vurdere naturlige rovpredatorer eller nematoder som biologisk bekjempelse.

Når er svermingstiden for oldenborrer?

Svermingstiden for oldenborrer varierer avhengig av arten og geografisk område, men mange arter svermer i starten av sommeren, omkring juni og juli, ofte i skumringen.

Kan brun oldenborre skade hageplanter, og hvordan beskytter man mot dem?

Ja, brun oldenborre kan skade hageplanter ved å ete bladverk og røtter. Beskytt planter ved å dekke til med insektnett eller bruk biologisk kontroll for å begrense larvenes utvikling.

Er oldenborre larver skadelige for komposten?

Oldenborre larver er vanligvis ikke skadelige for hjemmekomposter da de bidrar til nedbrytningsprosessen; men i store antall kan de forårsake ubalanse i komposten.

Hvilke metoder finnes for å kontrollere gul larve i jorden?

For å kontrollere gul larve i jorden kan man benytte biologisk kontroll som for eksempel nematoder, eller man kan lete etter og fjerne larvene manuelt fra jorden.

Hva bør man gjøre hvis det er flyvende biller inne i huset?

Hvis det er flyvende biller inne i huset, bør man forsøke å lede dem ut ved bruk av lys eller fange dem forsiktig for så å slippe dem fri utendørs. Det er viktig å sørge for at huset er godt forseglet for å forhindre at billene kommer inn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *