Amerikansk kakerlakk: Fakta om Periplaneta americana

Amerikansk kakerlakk (Periplaneta americana) er en stor art av kakerlakk som ofte blir betraktet som en skadedyr. Den er også kjent som vannbuk og er den største arten av vanlige kakerlakker. De er ikke vanntette, og derfor er det feil å kalle dem vannbuker.

amerikansk kakerlakk

Periplaneta americana er vanligvis funnet i fuktige områder, men de kan også overleve i tørre områder så lenge de har tilgang til vann. De foretrekker varme temperaturer rundt 84 grader Fahrenheit og tåler ikke kulde. De dør ved temperaturer under 15 grader Fahrenheit. Kakerlakker kan være bærere av sykdommer og kan forårsake allergiske reaksjoner hos mennesker.

P. americana er en av de mest studerte artene av kakerlakker og er en viktig modellorganisme i biologisk forskning. Selv om de ofte blir betraktet som skadedyr, spiller de en viktig rolle i økosystemet ved å bryte ned organisk materiale. Det er viktig å ta forebyggende tiltak for å unngå infestasjon av kakerlakker i hjemmet eller på arbeidsplassen, som å holde områdene rene og ryddige og tette eventuelle sprekker og åpninger.

Beskrivelse og Identifikasjon

Fysisk Beskrivelse

Amerikansk kakerlakk (Periplaneta americana) er en stor kakerlakkart som tilhører ordenen Blattodea. Den er også kjent som “waterbug”, “kakerlac”, “bombay canary”, “palmetto bug”, og “common cockroach”. Den er vår største kakerlakkart og kan bli opptil 4,4 cm lang. Fargen er rødlig brun, halsskjoldet har en uklar, gulaktig ring hvor den mørke fargen fordeler seg i midten og langs bakranden. Vingene er ensfarget brune.

Amerikansk kakerlakk har en leathery fore wings og delicate hind wings. Den har chewing mouth parts, segmented antennae og compound eyes med mange små individuelle lenses som gir den en mosaisk syn.

Habitat og Distribusjon

Amerikansk kakerlakk er en kosmopolitisk art som er utbredt i tropiske og subtropiske områder over hele verden. Den er opprinnelig fra tropisk Afrika, men har spredt seg til andre deler av verden gjennom menneskelig aktivitet. Den ble trolig introdusert til Amerika på 1600-tallet gjennom handel med slaver fra Afrika.

Amerikansk kakerlakk trives i fuktige områder med tilgang til vann og mat. Den kan finnes i kjellere, krypkjellere, sprekker og crevices, og i hager og andre utendørs områder. Den er også vanlig i matvareforretninger og andre steder der det er tilgang til mat.

Amerikansk kakerlakk har en ootheca, eller egg case, som inneholder mange egg. Den kan reprodusere ved parthenogenesis, og kan dermed formere seg uten å pare seg med en hann.

Amerikansk kakerlakk er ofte misidentifisert som andre kakerlakkarter, som den tyske kakerlakken (German cockroach) eller den orientalske kakerlakken (Oriental cockroach). Den kan også forveksles med andre insekter som fly og bille.

Amerikansk kakerlakk er en pest og kan være en kilde til allergener som kan utløse astma. Den kan også spre sykdommer og bakterier.

Livssyklus

Amerikansk kakerlakk har en kompleks livssyklus som inneholder tre stadier: egg, nymfe og voksen. Klekketiden for eggene er ca. 35-50 dager, og det klekkes 14-28 nymfer. Nymfene må gjennom 7-13 hudskifter i løpet av 9 til 20 måneder for å nå voksenstadiet.

Reproduksjon

Etter paringen legger hunnkakerlakken sine egg i en eggkapsel som hun bærer med seg til den er klar til å legges. Eggkapselen gjemmes deretter i sprekker og andre beskyttede områder. En hunnkakerlakk kan legge opp til 90 eggkapsler i løpet av livet sitt, og hver eggkapsel kan inneholde opptil 16 egg.

Vekst og Utvikling

Den amerikanske kakerlakken har ufullstendig forvandling, noe som betyr at nymfene ligner på de voksne, men er mindre og mangler vinger. Nymfene vokser gradvis gjennom en serie av molter, hvor de kaster av seg det gamle huden og vokser en ny.

Når kakerlakken når voksenstadiet, er det ikke lenger noen ytterligere molter, og de er nå i stand til å formere seg. Voksne kakerlakker kan leve i opptil et år, og de kan overleve i flere uker uten mat eller vann.

I tillegg til reproduksjon og vekst, er det også verdt å merke seg at noen hunnkakerlakker kan reprodusere uten hannkakerlakker ved hjelp av parthenogenesis. Dette betyr at de kan legge egg som klekker til nymfer uten befruktning av hannkakerlakker.

Betydning for Mennesker

Som Skadedyr

Amerikansk kakerlakk er en av de vanligste skadedyrene i verden. Den er kjent for å forårsake stor skade på matvarer, papir, klær og andre materialer. Kakerlakker kan også forårsake allergiske reaksjoner hos mennesker og kan spre sykdommer som salmonella og dysenteri. De kan også forårsake skade på elektriske apparater og andre gjenstander.

Kakerlakker kan være et stort problem i boliger og andre bygninger, spesielt i varme og fuktige områder. De kan være vanskelige å bli kvitt, og det er viktig å ta nødvendige tiltak for å hindre infestasjon.

Helsepåvirkning

Amerikansk kakerlakk kan også påvirke menneskers helse på andre måter. De kan for eksempel utløse astmaanfall hos personer som allerede lider av astma. Dette skyldes at kakerlakkene produserer et protein som kan føre til allergiske reaksjoner hos astmatikere.

Amerikansk kakerlakk kan også påvirke menneskelig kommersielle mønstre. Disse insektene kan ofte bli funnet i matvarer som importeres fra andre land, og de kan dermed påvirke global handel og økonomi.

Det er også verdt å nevne at kakerlakker har en historisk betydning som en pest, spesielt i forbindelse med atlantisk slavehandel. De ble ofte transportert med skip sammen med slaver og var en av de største truslene mot helsen til slavene under reisen.

Ofte stilte spørsmål

Finnes Amerikansk kakerlakk i Norge?

Ja, Amerikansk kakerlakk er funnet i Norge, men det er ikke vanlig. De kan komme inn i landet via handel og import av varer.

Hvordan kan man skille Amerikansk kakerlakk fra andre typer kakerlakker?

Amerikansk kakerlakk er større enn andre typer kakerlakker og har en karakteristisk gulaktig stripe langs kanten av pronotumet. De har også fullt utviklede vinger og kan fly korte avstander.

Er Amerikansk kakerlakk farlig for mennesker?

Amerikansk kakerlakk er ikke farlig for mennesker, men de kan spre sykdommer og forårsake allergiske reaksjoner hos noen mennesker.

Hvorfor er Amerikansk kakerlakk vanskelig å bli kvitt?

Amerikansk kakerlakk er vanskelig å bli kvitt fordi de formerer seg raskt og kan overleve under vanskelige forhold. De kan også utvikle motstandskraft mot insektmidler.

Hva er de vanligste stedene å finne Amerikansk kakerlakk?

Amerikansk kakerlakk trives i varme og fuktige områder, og de kan bli funnet i kjøkken, bad, kjellere og andre fuktige områder i hjem og bygninger.

Hvordan kan man forebygge en infeksjon av Amerikansk kakerlakk?

For å forebygge en infeksjon av Amerikansk kakerlakk, bør man holde hjemmet og bygninger rene og tørre, og fjerne matrester og annet søppel regelmessig. Man bør også tette alle sprekker og åpninger i vegger og gulv for å hindre at kakerlakker kommer inn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *