Bokmosskorpion (Chelifer cancroides): Fakta og informasjon

Bokmosskorpion (Chelifer cancroides) er en art av pseudoskorpioner som tilhører ordenen Pseudoscorpiones. Dette lille, krabbelignende dyret har to klør som minner om skorpionens, men mangler gifttaggen på halen. Bokskorpionen er vanligvis rundt 3-4 millimeter lang og har en rik mahognifarge.

bokmosskorpion

Chelifer cancroides er den mest utbredte arten av pseudoskorpioner i verden, og finnes i en rekke habitater. Den er mest synantropisk og harmløs for mennesker. Bokskorpioner er vanligvis å finne i rom med støvete bøker, der de kan finne mat som boklus og husstøvmidd. De kommer inn i hus ved å ri på insekter som er større enn seg selv, eller blir brakt inn med ved.

Bokskorpioner tilhører familien Cheliferidae og slekten Chelifer. Arten Chelifer cancroides ble beskrevet av Carl von Linné i 1758. Pseudoskorpioner er små, ikke-aggressive rovdyr som lever av små byttedyr som midd, lus og fluer. De har to par pedipalper, som brukes til å fange og drepe byttet, og fire par bein som brukes til å bevege seg rundt.

Klassifisering og taksonomi

Bokmossskorpion (Chelifer cancroides) er en art av pseudoskorpioner i familien Cheliferidae. Arten tilhører ordenen Pseudoscorpiones, som er en gruppe av små edderkoppdyr.

Chelifer cancroides ble beskrevet av Carl von Linné i 1758. Arten har også blitt referert til som “huspseudoskorpion” på grunn av dens tendens til å leve i menneskelige habitater.

Pseudoscorpiones er en del av klassen Arachnida, som også inkluderer edderkopper, midd og skorpioner. Arachnida tilhører phylum Arthropoda, som er en av de mest varierte dyregruppene på jorden.

Chelifer cancroides tilhører slekten Chelifer, som er en av de største slektene innenfor Cheliferidae-familien. Cheliferidae er en del av overfamilien Cheliferoidea, som også inkluderer andre pseudoskorpionfamilier.

Taxonomisk sett tilhører Chelifer cancroides følgende klassifikasjon:

  • Kingdom: Animalia
  • Phylum: Arthropoda
  • Class: Arachnida
  • Order: Pseudoscorpiones
  • Family: Cheliferidae
  • Genus: Chelifer
  • Species: Chelifer cancroides

Det finnes også en underart av Chelifer cancroides, C. c. orientalis, som er endemisk for Japan.

Chelifer cancroides er en relativt velkjent art, men det er fortsatt mye å lære om pseudoskorpioner generelt. Ny forskning har ført til oppdagelsen av nye arter og en bedre forståelse av pseudoskorpioners økologi og atferd.

Vanlige spørsmål

Hvor lever Bokmosskorpionen?

Bokskorpionen, eller Chelifer cancroides, er en liten pseudoskorpion som finnes i hele Europa, inkludert Norge. De lever i skogområder, hager og andre steder der det er rikelig med vegetasjon.

Hvordan skiller Bokmosskorpionen seg fra andre skorpioner?

Bokskorpionen er ikke en ekte skorpion, men en pseudoskorpion. Den har ikke en giftig hale og utgjør derfor ingen fare for mennesker. Bokskorpionen har også en karakteristisk teardrop-formet kropp og lange pedipalper, som skiller den fra andre pseudoskorpioner.

Er Bokmosskorpionen farlig for mennesker?

Bokskorpionen er ikke farlig for mennesker. Den har ikke giftig stikk og utgjør ingen trussel mot mennesker. Tvert imot, Bokskorpionen er en nyttig skapning som spiser små insekter og edderkopper.

Hva spiser Bokmosskorpionen?

Bokskorpionen spiser små insekter og edderkopper, som den fanger med sine lange pedipalper. Den er spesielt glad i å spise boklus, som gjør den til en nyttig skapning i biblioteker og andre steder der det er bøker.

Hvordan kan man beskytte seg mot Bokmosskorpionen?

Bokskorpionen utgjør ingen trussel mot mennesker, og det er ikke nødvendig å beskytte seg mot den. Hvis man ønsker å unngå å ha Bokskorpionen i hjemmet sitt, kan man sørge for å holde det rent og ryddig, da Bokskorpionen trives best der det er mye vegetasjon.

Finnes det andre skorpioner i Norge?

Det finnes ingen ekte skorpioner i Norge. Bokmosskorpionen er den eneste skorpion-lignende skapningen som finnes her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait