Brun jordmaur (Lasius brunneus): Fakta og informasjon om arten

Brun jordmaur (Lasius brunneus) er en type maur som er vanlig i sørlige deler av Norge. Disse maurene kan lage store kolonier i isolasjonen i husvegger, trevirke og gamle trær. Koloniene kan bestå over lengre tid og bli nokså gamle. Brun jordmaur er lik i størrelse og adferd som svart jordmaur.

Arbeiderne til brun jordmaur blir vanligvis mellom 3,2 og 4,5 mm lange, mens dronningene kan bli opptil 9 mm lange. Den største forskjellen mellom brun jordmaur og svart jordmaur er fargen. Forkroppen og bena til brun jordmaur er gulbrune i fargen. Brun jordmaur er en art av årevinger i familie maur og er også kjent som tidligere brun tremaur.

Brun jordmaur er en skadedyrtype som kan hule ut treverk og forårsake skade på bygninger. De kan også utgjøre en trussel for hageplanter og grønnsaker. Det er derfor viktig å være oppmerksom på tegn på infestasjon og ta nødvendige tiltak for å bekjempe dem.

Beskrivelse av Brun jordmaur

brun jordmaur

Brun jordmaur (Lasius brunneus) er en art av maur som tilhører slekten Lasius og familien Formicidae. Arten er vanlig i Europa og Palearktis. Den er også kjent som brun tremaur og tidligere brun jordmaur.

Fysiske egenskaper

Brun jordmaur er en liten maurart, og arbeiderne kan bli mellom 3,2 og 4,5 mm lange. Dronningene kan bli opptil 9 mm lange. Arten har en karakteristisk farge, der forkroppen og bena er gulbrune, mens bakkroppen er svart. Den har også en tydelig rødbrun mellomkropp i kontrast mot det mørkere hodet og den svarte bakkroppen. Arbeiderne har en bicoloured petiole og en frontal triangle på hodet.

Habitat og distribusjon

Brun jordmaur er hovedsakelig knyttet til gamle eiketrær, men kan også bosette seg i hustømmer og gamle trær av andre arter. Arten er vanlig i kulturlandskapet og skogen på Østlandet i Norge, samt i resten av Europa og Palearktis. Den kan lage store kolonier i isolasjonen i husvegger, trevirke og gamle trær. Koloniene kan bestå over lengre tid og bli nokså gamle. Brun jordmaur er lik i størrelse og adferd som svart jordmaur, og begge artene kan være vanskelige å skille fra hverandre.

Brun jordmaur er en viktig art for økosystemet, da den spiser blant annet honningdugg fra bladlus og trebukker. Arten har også en rolle som bytte for fugler og andre rovdyr.

Brun jordmaur i forskning og bevaring

Brun jordmaur (Lasius brunneus) er en art som er relativt vanlig i sørøstlige deler av Norge. Arten er en del av økosystemet og har en viktig rolle i naturen. Derfor er det viktig å kartlegge og bevare arten.

Forskning på brun jordmaur har vist at arten er knyttet til gamle eiketrær og kan være en indikator på god tilstand i eikeskogen. En studie utført av Latreille (1798) viser at brun jordmaur kan bidra til å forbedre jordkvaliteten og øke biologisk mangfold i skogområder.

For å bevare brun jordmaur og deres habitat er det viktig å ha kunnskap om arten og dens økologi. Dette inkluderer kunnskap om deres leveområder, matvaner og atferd. Det er også viktig å beskytte gamle trær og skogområder hvor brun jordmaur trives.

I Norge er det flere organisasjoner og institusjoner som jobber med å kartlegge og bevare brun jordmaur og deres habitat. Dette inkluderer Artsdatabanken, Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Miljødirektoratet.

Kunnskap om brun jordmaur og deres økologi er viktig for å bevare arten og bidra til å opprettholde et balansert økosystem. Forskning og bevaring av brun jordmaur er derfor en viktig del av arbeidet med å bevare naturen og dens mangfold.

Ofte stilte spørsmål

Hvor bor brun jordmaur?

Brun jordmaur er en art som er utbredt i Europa, og den trives spesielt godt i områder med løvtrær. Den foretrekker å bygge reirene sine i gamle trær eller i råtnende trevirke. De kan også finnes under steiner og på bakken.

Hva spiser brun jordmaur?

Brun jordmaur spiser hovedsakelig honningdugg, som er en søt væske som skilles ut av bladlus og andre skadedyr. De kan også spise små insekter og frø.

Hvordan skiller man brun jordmaur fra andre maurarter?

Brun jordmaur kan ligne på vanlige hage- eller skogsmaur, men den har en lysere brunrød hode og kropp, som skiller den fra andre maurarter. De bygger også reirene sine i trær og råtnende trevirke, i motsetning til andre maurarter som kan bygge reir på bakken.

Hvordan kan man forebygge brun jordmaur i huset?

For å forebygge brun jordmaur i huset, bør man sørge for å tette alle sprekker og åpninger i vegger og gulv. Man bør også unngå å ha matvarer og søtsaker liggende fremme, da dette kan tiltrekke maur.

Hva er vanligste årsaken til sverming av brun jordmaur?

Sverming av brun jordmaur skjer vanligvis om våren og sommeren når kolonien blir for stor. Dette kan også skje når kolonien blir forstyrret eller når det er endringer i miljøet, for eksempel ved hogst av trær.

Hvordan kan man fjerne brun jordmaur fra blomsterbedet?

For å fjerne brun jordmaur fra blomsterbedet kan man bruke en mild såpeløsning eller eddik. Man kan også prøve å fjerne matkilder og gjøre området mindre attraktivt for maurene. Det er viktig å huske på at brun jordmaur er en viktig del av økosystemet, og at man bør prøve å unngå å drepe dem med gift eller andre skadelige midler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait