Skadedyrkontroll

Skadedyrkontroll er metoder og teknikker for å kontrollere dyr og insekter som kan gjøre skade på en fysisk, psykisk eller økonomisk måte som negativt påvirker oss mennesker. Skadedyrkontroll skal ikke utføres på en...