Hus-edderkopp (Tegenaria domestica): Fakta og informasjon

Hus-edderkopp (Tegenaria domestica) er en stor husedderkopp som er vanlig i Norge. Den tilhører edderkoppfamilien Agelenidae og er kjent for å bygge traktformede spindelvev. Hannene har en kroppslengde på opptil 12 mm, mens hunnene kan bli opptil 18 mm lange.

husedderkopp

Hus-edderkoppen lever i tette kolonier og trives i mørke og fuktige omgivelser, som kjellere og bakkroker. Den er ikke aggressiv mot mennesker og utgjør lav risiko for bitt. Hus-edderkoppen er en viktig del av økosystemet da den hjelper til med å regulere insektpopulasjonen.

Selv om hus-edderkoppen er en vanlig art i Norge, kan den være en uønsket gjest i boliger og bygninger. For å forebygge mot husedderkopper kan man sørge for å tette eventuelle fuktskader og fjerne vegetasjon og spindelvev fra områdene rundt bygningen. For de som ønsker å bli kvitt edderkoppene, anbefales det å støvsuge området og fjerne eventuelle egg og traktformede spindelvev.

Biologi og Økologi

Utbredelse og Habitat

Hus-edderkopp (Tegenaria domestica) er en av de vanligste edderkoppene i Norge. Den tilhører traktedderkopp-familien og finnes i hele Europa. Arten er også kjent som vanlig husedderkopp og er en kosmopolittisk art som finnes nesten overalt i verden.

Hus-edderkoppen trives best i tettbygde områder og holder til i boliger og bygninger. Den spinner traktformede spindelvev, som ender i en trakt i kroker og hjørner. Hunnen kan leve i flere måneder uten mat og drikke, og den er vanligst å se om høsten.

Mat og Jakt

Hus-edderkoppens mat består hovedsakelig av insekter. Den fanger byttet sitt ved å lage et nett av spindelvev. Når et insekt kommer inn i nettet, vil hus-edderkoppen løpe ut og bite byttet med giftige kjever. Bittet er vanligvis ufarlig for mennesker, og hus-edderkoppen utgjør derfor en lav risiko som skadedyr.

Hannene er mindre enn hunnene og har en kroppslengde på 5-9 mm, mens hunnene kan bli opptil 12-18 mm lange. Hus-edderkoppen har en brunaktig kropp med mørke flekker og er tett behåret. Den er en av de vanligste artene av husedderkopper i Norge.

Hus-edderkoppen er en viktig faktor i insektsregulering og er derfor en viktig del av miljøet. Det er derfor viktig å forebygge mot husedderkopper ved å fjerne fuktskader og vegetasjon rundt boliger og bygninger. Det er også viktig å støvsuge jevnlig for å fjerne spindelvev og egg. Hvis man ønsker å bli kvitt edderkopper, kan man kontakte en skadedyrsbekjemper for å få hjelp.

Referanser:

  • Wikipedia: Tegenaria domestica
  • Artsdatabanken: Hus-edderkopp
  • Naturhistorisk museum: Stor husedderkopp

Menneskelig Interaksjon

Risiko og Forebygging

Husedderkopper er ikke farlige for mennesker, men de kan likevel skape ubehag og frykt hos noen. Hvis man ønsker å redusere sjansen for å ha husedderkopper i hjemmet, kan man ta noen enkle forholdsregler.

Først og fremst bør man sørge for å holde hjemmet rent og ryddig. Dette inkluderer å støvsuge jevnlig og fjerne rot og avfall. Husedderkopper trives i mørke og støvete områder, så det er viktig å holde det rent og lyst.

Man kan også redusere sjansen for å ha husedderkopper ved å tette sprekker og hull i vegger og gulv. Dette vil hindre at edderkoppene kan komme inn i hjemmet.

Hvis man likevel skulle oppleve å ha husedderkopper i hjemmet, er det viktig å ikke drepe dem. Husedderkopper er en viktig del av økosystemet og kan være nyttige ved å spise andre skadedyr. I stedet kan man forsøke å fange dem og slippe dem utendørs.

Husedderkopp og Bolig

Husedderkopper er vanlige i boliger over hele verden, og de trives spesielt godt i varme og tørre områder. De kan ofte finnes i hjørner, under møbler og i andre skjulte områder.

Husedderkopper spinner nett som ender i en trakt, og de bruker dette nettet til å fange bytte. Hvis man oppdager et slikt nett i hjemmet, bør man være forsiktig med å fjerne det. Husedderkopper kan være aggressive når de føler seg truet, og de kan bite hvis de blir presset opp i en krok.

Husedderkopper er ikke farlige for mennesker, og de vil vanligvis ikke angripe med mindre de føler seg truet eller presset. Hvis man ønsker å ha et edderkoppfritt hjem, kan man følge noen enkle forholdsregler for å redusere sjansen for å ha husedderkopper i hjemmet.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan kan jeg skille en Hus-edderkopp (Tegenaria domestica) fra andre edderkopper?

Hus-edderkopp er en brun edderkopp med en kroppslengde på 7-12 mm. De har en flat kropp og lange bein. Det er vanligvis en mørk stripe på baksiden av kroppen. Du kan også gjenkjenne dem ved hjelp av deres karakteristiske nett som har en traktformet åpning og er ofte plassert i hjørnene av rommet.

Hva er den vanlige størrelsen på en Hus-edderkopp (Tegenaria domestica)?

Hus-edderkopper kan variere i størrelse, men en typisk størrelse er mellom 7-12 mm for kroppen og 20-30 mm for beina. Hannene er vanligvis mindre enn hunnene.

Hvordan kan jeg forhindre at Hus-edderkopper (Tegenaria domestica) kommer inn i huset mitt?

Hus-edderkopper kommer ofte inn i huset gjennom sprekker og åpninger i dører og vinduer. For å forhindre at de kommer inn, bør du sørge for å tette alle sprekker og åpninger i dører og vinduer. Du kan også bruke insektsnett for å hindre at edderkopper og andre insekter kommer inn.

Hva er vanlig oppførsel for en Hus-edderkopp (Tegenaria domestica)?

Hus-edderkopper er vanligvis ikke aggressive og vil vanligvis unngå mennesker. De skaper ofte nett i hjørnene av rommet og fanger bytte ved hjelp av sin traktformede nett. Hannene vil vanligvis vandre rundt på jakt etter hunner, men de vil ikke utgjøre noen fare for mennesker.

Hvor lenge lever en Hus-edderkopp (Tegenaria domestica)?

Hus-edderkopper har en relativt kort levetid, vanligvis mellom ett og to år.

Hva slags miljø trives Hus-edderkopper (Tegenaria domestica) best i?

Hus-edderkopper trives best i et fuktig miljø og vil ofte søke ly i mørke og fuktige områder. De kan vanligvis finnes i kjellere, boder, og andre fuktige områder i huset.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *