Saksveps (Dolichovespula media): Fakta og Informasjon

Saksveps (Dolichovespula media) er en art av sosiale veps som tilhører familien Vespidae. Disse vepsene finnes over hele Europa og Asia, og bygger papirnester som ofte henger i busker eller trær, og av og til under takskjegg på bygninger. Saksvepsen har en karakteristisk form, med en omvendt “Nike”-formet markering på skulderen.

saksveps

Dolichovespula media er en av flere arter i slekten Dolichovespula, som også inkluderer Dolichovespula sylvestris og Dolichovespula saxonica. Når de sees fra fronten, har de en lengre ansikt enn Vespula spp. (som har korte, runde ansikter). Disse vepsene er vanlige å se mellom mai og oktober under deres 3,3 måneders kolonisyklus. Atferdene til denne vepsen inkluderer forsvar av reiret og krølling, som antas å være en form for kommunikasjon mellom medlemmer av kolonien.

Saksvepsen er en del av ordenen Hymenoptera, som inkluderer veps, bier og maur. Den tilhører underfamilien Vespinae og er en del av klassen Insecta, som består av insekter. Saksvepsen er en del av dyreriket Animalia og phylum Chordata. Familien Vespidae er en av de største vepsefamiliene, og inkluderer også andre sosiale veps som bier og maur.

Biologi og Identifikasjon

Nesting Biologi

Saksvepsen (Dolichovespula media) er en sosial veps som bygger papirreir i trær og busker. Kolonier av saksveps kan variere i størrelse fra noen få til flere hundre individer, avhengig av arten og habitatet. Saksvepsens kolonisyklus varer i gjennomsnitt i 3,3 måneder, og de er mest aktive mellom mai og oktober.

Saksvepsarbeiderne samler nektar for å spise selv, men jakter også på andre insekter for å mate dronningen og larvene. Som de fleste veps, overlever bare dronningene vinteren for å starte opp nye kolonier om våren. Saksvepsen har en karakteristisk omvendt “Nike” hakeformet markering på skulderen.

Identifikasjon

Saksvepsen (Dolichovespula media) er en art av sosial veps som tilhører underfamilien Vespinae. De gule og svarte medlemmene av slekten er kjent som guljakker i Nord-Amerika, sammen med medlemmer av deres søsterslekt Vespula.

Saksvepsen kan identifiseres ved å se på dens karakteristiske omvendte “Nike” hakeformet markering på skulderen. Når den sees fra fronten, ser den ut til å ha et lengre ansikt enn Vespula spp. (som har korte, runde ansikter). Saksvepsen er utbredt i Europa og Asia og bygger ofte papirnester i trær og busker, og av og til under takskjegg på bygninger.

Saksvepsen er en av flere arter av sosiale veps som kan forårsake problemer for mennesker. De kan stikke gjentatte ganger og deres stikk kan være smertefulle og farlige for personer med allergi. Det er viktig å være forsiktig når man nærmer seg saksvepsnester, spesielt når de er i nærheten av menneskelige boliger.

Geografisk Utbredelse og Habitat

Saksveps (Dolichovespula media) er en art av sosiale veps som er utbredt i den nordlige halvkule, inkludert Europa og Asia. Arten er også funnet i New Zealand, men den er ikke naturlig utbredt der.

Saksveps er vanligvis funnet i skogområder, men de kan også leve i urbane områder. De bygger sine reir i trær, busker, klipper og bygninger.

Arten er vanlig i Palearctic-området og er spesielt vanlig i den nordlige halvkule. Saksveps er også funnet i Storbritannia, men den er ikke så vanlig der som i andre deler av Europa.

Saksveps er en viktig del av økosystemet og spiller en viktig rolle i pollinering av planter. De kan også kontrollere andre insektpopulasjoner ved å spise dem.

I sum, Saksveps er en utbredt art av sosiale veps som lever i skogområder og urbane områder. De finnes i Europa, Asia og New Zealand, og er spesielt vanlige i den nordlige halvkule. Arten spiller en viktig rolle i økosystemet ved å pollinere planter og kontrollere andre insektpopulasjoner.

Vanlige spørsmål

Hva er karakteristisk for Saksveps (Dolichovespula media)?

Saksveps, også kjent som Dolichovespula media, er en sosial veps som hører til familien Vespidae. Denne arten er kjent for den omvendte Nike-formede markeringen på skulderen. Hannene har også en gul flekk på ansiktet.

Hvordan skiller Saksveps seg fra andre vepsesorter?

Saksveps kan skilles fra andre vepsesorter ved hjelp av deres karakteristiske markeringer og farger. De har en lengre ansiktsform enn andre vepsesorter som har korte, runde ansikter.

Hvor vanlig er Saksveps i Norge?

Saksveps er vanlig i Norge og finnes over hele landet. De trives spesielt godt i skogsområder.

Hva er Saksveps sin funksjon i økosystemet?

Saksveps spiller en viktig rolle i økosystemet ved å kontrollere bestander av andre insekter og bidra til pollinering av planter.

Hvordan kan man beskytte seg mot Saksveps?

For å beskytte seg mot Saksveps bør man unngå å forstyrre eller provosere dem. Det er også lurt å unngå å ha mat eller søtsaker tilgjengelig utendørs da dette kan tiltrekke dem.

Er Saksveps farlige for mennesker?

Saksveps kan stikke hvis de føler seg truet eller provosert. For de fleste mennesker er stikk fra Saksveps smertefullt, men ikke farlig. Imidlertid kan personer med allergi mot vepsestikk oppleve alvorlige reaksjoner og bør søke medisinsk hjelp umiddelbart hvis de blir stukket.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *