Treveps (Dolichovespula sylvestris): Fakta og Egenskaper

Treveps, også kjent som Dolichovespula sylvestris, er en art av eusosiale veps som finnes i tempererte regioner i Eurasia, spesielt i Vest-Europa. Til tross for å bli kalt treveps, bygger den både luftige og underjordiske papirreir, og kan finnes i både landlige og urbane habitater. Arten er et medlem av Vespidae-familien, som inkluderer andre sosiale veps og hornisser.

Treveps er en relativt liten vepsart som bygger relativt små papirreir med et grått ytre i skjulte lokasjoner, ofte i hulrom eller under bakken, noe som strider mot navnet, selv om den også vil bygge i beskyttede steder i trær. Arten er kjent for sine distinkte fysiske kjennetegn, inkludert et par gule prikker, som er unikt for Dolichovespula-artene. Treveps er også en sosial veps, noe som betyr at den lever i kolonier med arbeidsdeling og overlappende generasjoner.

Genomsekvensen til Treveps har blitt studert, og avslører viktig informasjon om artens biologi og atferd. Treveps er en viktig art i sitt økosystem, og spiller en rolle i pollinering og skadedyrbekjempelse. Det er også en fascinerende art å studere, med sin komplekse sosiale struktur og unike fysiske kjennetegn.

Klassifisering og Taksonomi

Familie og Underfamilie

Treveps (Dolichovespula sylvestris) tilhører familien Vespidae, som er en av de største familiene av vepser. Vepsene i denne familien er kjent for å være sosiale, og bygger store samfunn som kan inneholde tusenvis av individer. Underfamilien til Dolichovespula sylvestris er Vespinae, som også inkluderer slekten Vespula.

Genus og Arter

Dolichovespula er en slekt av veps som tilhører underfamilien Vespinae. I tillegg til Dolichovespula sylvestris, inkluderer denne slekten også Dolichovespula adulterina, Dolichovespula albida, Dolichovespula arenaria, Dolichovespula media og Dolichovespula norwegica.

Dolichovespula sylvestris er også kjent som treveps, og er en art av sosiale veps som er funnet i tempererte områder av Eurasia. Til tross for navnet, bygger treveps både luft- og underjordiske papirreir, og kan bli funnet i både landlige og urbane habitater.

Taksonomi

Treveps tilhører riket Animalia, som inkluderer alle flercellede dyr. De tilhører også phylum Arthropoda, som inkluderer virvelløse dyr med leddete lemmer og et ytre skjelett. Innenfor Arthropoda, er treveps en del av klassen Insecta, som inkluderer insekter.

Treveps tilhører ordenen Hymenoptera, som inkluderer veps, bier og maur. Hymenoptera er en av de mest varierte og artsrike insektordenene, og inkluderer mer enn 100 000 beskrevne arter.

Familien Vespidae tilhører overfamilien Vespoidea, som også inkluderer familien Formicidae (maur). Vespoidea tilhører i sin tur gruppen Apocrita, som er en underorden av Hymenoptera.

Treveps tilhører også underrekken Hexapoda, som inkluderer alle insekter med seks bein. De tilhører klassen Insecta, som er en del av stammen Ecdysozoa, som er en av de to store gruppene av protostomier.

Til slutt, tilhører treveps også infraklassen Endopterygota, som inkluderer insekter som gjennomgår fullstendig forvandling (holometabole insekter), som larver som gjennomgår metamorfose til voksne individer.

Biologi og Atferd

Koloni Syklus og Arbeider Policing

Treveps (Dolichovespula sylvestris) er en art av sosiale veps som er eusosiale, noe som betyr at de bor i kolonier med en hierarkisk struktur hvor arbeiderne utfører forskjellige oppgaver. Kolonien syklusen til treveps starter med en enkelt dronning som etablerer en ny koloni om våren. Dronningen legger egg som klekker til larver som senere blir arbeidere. Arbeiderne jobber hardt for å mate larvene og bygge papirnester. I slutten av sommeren blir det produsert nye dronninger og hanner som vil pare seg og starte nye kolonier neste vår.

Treveps har også en interessant atferd kalt arbeider policing. Dette refererer til arbeidernes evne til å kontrollere reproduksjonen i kolonien ved å ødelegge egg som er lagt av andre arbeidere. Dette hindrer produksjonen av hannegg og kan sikre at kolonien blir dominert av en enkelt dronning.

Nesting og Habitat

Treveps bygger papirnester som kan bli funnet både i trær og underjordisk. Når det gjelder underjordiske reir, kan de bli funnet i hulrom i bakken eller i menneskeskapte strukturer som vegger eller tak. Når det gjelder trebaser, kan treveps bygge reir i trær, busker, eller andre strukturer som gir beskyttelse mot vær og vind.

Treveps er funnet i tempererte områder i Eurasia, spesielt i vestlige Europa. Det er også flere underarter av treveps inkludert Dolichovespula sylvestris sumptuosa som er funnet i Kina, Vespa sumptuosa som er funnet i Sørøst-Asia, og Dolichovespula xinjiangensis som er funnet i Kina og Kasakhstan.

Selv om treveps kan være aggressive når de føler seg truet, er de viktige pollinatorer og spiller en viktig rolle i økosystemet.

Ofte stilte spørsmål

Hva er forskjellen mellom Treveps og Jordveps?

Treveps (Dolichovespula sylvestris) og jordveps (Vespula vulgaris) er to forskjellige arter av veps som tilhører samme familie (Vespidae). En av de største forskjellene mellom dem er utseendet på ansiktet. Treveps har ett par med gule prikker på ansiktet, mens jordveps har tre par med gule prikker. Treveps er også litt større enn jordveps.

Hvor lenge lever en Treveps?

Levetiden til en Treveps avhenger av flere faktorer, inkludert årstiden og kjønn. Arbeidere lever vanligvis bare i noen få uker, mens dronninger kan leve i flere måneder. Hanner har en kortere levetid enn dronninger og arbeidere.

Hvor kan man vanligvis finne Treveps?

Treveps er vanligvis funnet i tempererte områder av Eurasia, spesielt i vestlige Europa. De bygger reir både i luften og under bakken, og kan bli funnet i både landlige og urbane områder. De er ofte funnet i skogområder.

Hva er utseendet til Treveps?

Treveps har en svart kropp med gule markeringer på hodet og bakkroppen. De har også en smal midje og lange, tynne antenner. Når de flyr, kan vingene deres se litt mørkere ut enn vingene til andre veps.

Hva er betydningen av Treveps for økosystemet?

Treveps er en viktig del av økosystemet fordi de bidrar til pollinering og kontroll av andre insektpopulasjoner. De spiser også andre insekter og larver, som kan hjelpe til med å kontrollere skadedyrpopulasjoner.

Hvorfor stikker veps og hvor mange ganger kan de stikke?

Veps stikker vanligvis når de føler seg truet eller når de blir forstyrret. De kan stikke flere ganger, og stikket kan være smertefullt og forårsake hevelse. Det er viktig å være forsiktig rundt veps og unngå å forstyrre dem hvis mulig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait