Sebraedderkopp (Salticus scenicus): Fakta og Egenskaper

Sebraedderkopp, also known as Salticus scenicus or the zebra spider, is a common jumping spider found in the Northern Hemisphere. These spiders are known for their distinctive black and white striped markings, which resemble the stripes of a zebra.

sebraedderkopp

Salticus scenicus belongs to the family Salticidae, which is known for its jumping spiders. These spiders are characterized by their ability to jump long distances, often up to 50 times their own body length. Salticus scenicus spiders are typically found on vertical surfaces such as walls, fences, and window panes, but can also be found in forests, meadows, and gardens.

Despite their somewhat intimidating appearance, zebra spiders are harmless to humans and are actually beneficial to have around. They are natural predators of other insects and can help control populations of pests such as flies and mosquitoes. Overall, Salticus scenicus is a fascinating and important species of spider that plays an important role in maintaining the balance of ecosystems.

Klassifisering og Beskrivelse

Systematikk

Sebraedderkopp (Salticus scenicus) tilhører familien Salticidae, som er en av de største edderkoppfamiliene med over 6000 arter. Den tilhører ordenen Araneae, som er en del av klassen Arachnida i dyreriket Animalia. Den er beskrevet av den svenske zoologen Carl Alexander Clerck i hans verk “Svenska Spindlar” fra 1757.

Fysisk Beskrivelse

Sebraedderkopp er en liten edderkopp som vanligvis blir mellom 5-8 millimeter lang. Den har karakteristiske svarte og hvite striper på kroppen som gir den navnet sitt. Som alle andre hoppeedderkopper har den et stort øyepar foran som gir den god synsevne og presisjon i bevegelsene. Hannene har større chelicerae enn hunnene.

Habitat og Utbredelse

Sebraedderkopp er vanlig i åpne habitater som urbane områder, hager og skogkanter. Den er utbredt i Nord-Amerika, Europa og Nord-Asia, og finnes blant annet i Canada, Michigan, New Hampshire og Russland. Den er en naturlig art i disse områdene, men har også blitt introdusert til andre deler av verden. Den er en nærktisk og palearktisk art og finnes derfor i Holarctic-området. I Norge er den livskraftig og finnes stort sett over hele landet.

Atferd og Reproduksjon

Jakt og Fôring

Sebraedderkopp er en rovdyr og en kjøtteter. De jakter på byttedyr som fluer, mygg, maur og andre insekter. De er også kjent for å ha en binokulær synsevne, som gjør at de kan bedømme avstanden til byttet sitt nøyaktig.

Sebraedderkoppene jakter vanligvis om dagen og bruker sine lange bein til å hoppe på byttet sitt. De bruker også hydraulisk kraft til å holde byttet sitt fast, slik at de kan drepe det.

Parring og Reproduksjon

Sebraedderkoppene har en kort parringsperiode som vanligvis varer fra mars til september. Under parringen utfører hannen en spesiell dans for å tiltrekke seg hunnen.

Hannen vil deretter klatre opp til hunnen og prøve å få henne til å akseptere ham som partner. Hvis hunnen godtar hannen, vil de pare seg og hunnen vil legge eggene sine i et eggsekk.

Sebraedderkoppene har en tendens til å ta vare på eggsekken sin og ta vare på sine avkom. Når eggsekken klekker, vil hunnen ta vare på de små edderkoppene til de er gamle nok til å klare seg selv.

Sebraedderkopper er vanligvis mindre enn andre arter av edderkopper, men de har en unik svart-hvitt fargelegging som gjør dem enkle å kjenne igjen. De kan bli funnet på en rekke steder, inkludert steinvegger, shinglestrender, trær og hagegjerder.

Vanlige spørsmål

Hva er den største edderkoppen som finnes i Norge?

Den største edderkoppen som finnes i Norge er husedderkoppen, også kjent som Tegenaria atrica. Den kan bli opp til 18 mm lang.

Hvor langt kan en hoppeedderkopp hoppe?

Hoppeedderkopper kan hoppe opp til 50 ganger sin egen kroppslengde.

Er hoppeedderkopper giftige for mennesker?

Hoppeedderkopper er ikke farlige for mennesker. De er ikke giftige og er ikke kjent for å bite med mindre de føler seg truet.

Hva er forskjellen mellom en sebraedderkopp og en kjelleredderkopp?

Sebraedderkopper, eller Salticus scenicus, er en type hoppeedderkopp som har hvite striper på kroppen og bena. Kjelleredderkopper, eller Tegenaria domestica, er vanlige edderkopper som ofte finnes i hus og bygninger. De har en brunaktig kropp og er større enn sebraedderkopper.

Hvor vanlig er sebraedderkopper i Norge?

Sebraedderkopper er vanlige i Norge og finnes i mange ulike habitater, inkludert hager og skogkanter. De er også vanlige inne i hus og bygninger.

Hva er den vitenskapelige navnet på edderkoppen med hvit kropp og stripete ben?

Edderkoppen med hvit kropp og stripete ben er Salticus scenicus, også kjent som sebraedderkopp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *